Microsoft PowerPoint ile entegrasyon

Microsoft PowerPoint entegrasyonu ile, doğrudan PowerPoint üzerinden bir PDF belgesi oluşturmak için bir Microsoft PowerPoint sunumunu kullanabilirsiniz.

PowerPoint sunumundan PDF belgesi oluşturma

Bir PDF belgesi oluşturmak ve kaydetmek için şunları yapın:

 1. Microsoft PowerPoint'te bir sunum oluşturun ya da uygun bir sunumu açın.
 2. ABBYY FineReader PDFaraç çubuğundan PDF oluştur üzerine tıklayın.
 3. Açılan iletişim kutusunda şunları yapın:
  1. Çıktı PDF belgesi için bir ad ve klasör belirtin.
  2. Belgeyi bir PDF görüntüleyicisine göndermek isterseniz Belgeyi aç seçimini yapın.
  3. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Gerekirse, PDF dosyanızı oluşturmada kullanılacak slaytların numaralarını belirtin. Bunu yapmak için Tercihler araç çubuğundan ABBYY FineReader PDF seçeneğine tıklayın ve çıkan iletişim kutusundan Slaytların belirtilmesini iste seçimini yapın. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, oluşturduğunuz her yeni PDF belgesi için bir slayt seçimi iletişim kutusu açılacaktır. Diğer PDF oluşturma ayarlarını da belirleyebilirsiniz.

Böylece PDF belgesi belirtilen klasöre kaydedilir ve eğer belirtilmişse bir PDF görüntüleyicide açılır.

PowerPoint belgeleri için PDF oluşturma ayarları

Bu iletişim, şu ayar grubunu içerir:

 • Konuşmacı notlarına dönüştür
  Yazarın açıklamalarını kaydetmek için bu seçeneği kullanın.
 • Gizli slaytları dahil et
  PDF belgenizi oluştururken gizli slaytları otomatik olarak kaydetmek için bu seçeneği kullanın.
 • PDF/A oluştur
  PDF/A ile uyumlu bir belge oluşturmak için bu seçeneği tercih edin. Sağdaki açılır listeden istediğiniz PDF/A türünü seçin.
 • PDF/UA oluştur
  Bir PDF/A uyumlu belge oluşturmak için bu seçeneği tercih edin. Böyle bir belgenin görünümü orijinal belgeden farklı olabilir.
 • Belgeleri parola ile koru
  PDF belgenizi yetkisiz görüntüleme, yazdırma ve düzenlemeye karşı korumak için parolalar ayarlamanız gerekiyorsa bu seçeneği tercih edin. Sonra Ayarlar... üzerine tıklayın ve çıkan iletişim kutusundan uygun güvenlik parametrelerini belirleyin.
 • PDF etiketleri oluştur
  Bir PDF belgesi oluşturulduğunda, otomatik olarak PDF etiketleri de oluşturulur.
  PDF dosyaları, metin ve görüntülerin yanı sıra belgenin yapısı hakkında da mantıksal yapı, çizimler ve tablolar gibi bilgiler içerebilir. Bu bilgiler PDF etiketleri biçiminde depolanır ve bu da PDF belgesinin avuç içi aygıtlar gibi farklı boyutlardaki ekranlarda rahatça görüntülenebilmesini sağlar.
 • Şu slaytlara uygula
  Bir PDF belgesi oluşturulurken belirtilen slaytlar kullanılacaktır.
  • Tümü
   Bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda, PDF belgesi oluşturulurken tüm slaytlar kullanılacaktır.
  • Slaytların belirtilmesini iste
   Her yeni PDF belgesi oluşturduğunuzda bir slayt seçimi iletişim kutusu görüntülenir.
   Slaytların belirtilmesini iste seçeneği sadece Konuşmacı notlarına dönüştür seçeneğinin seçimi kaldırıldığında kullanılabilir.

12.06.2024 14:31:49

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.