Zaman Damgası Sunucusu Ayarları

Zaman damgalarının kullanılması, bir imzanın geçersiz olma ihtimalini azaltır. Bir PDF belgesinin bir zaman damgası ile işaretlenmesi için, bir zaman damgası sunucusu ile bağlantı kurulması gerekir. Bir zaman damgası sunucusu bağlantısı kurmak için Zaman Damgası Sunucusunu Ayarla düğmesine tıklayın ve çıkan iletişim kutusundan aşağıdaki sunucu seçeneklerinden birini tercih edin:

  • Varsayılan varsayılan zaman damgası sunucusunu kullanmak.
  • Özel özel bir zaman damgası sunucusunun URL adresini belirtmek. Bu sunucuya bağlanmak için kimlik bilgileri gerekiyorsa, kullanıcı adınızı ve parolanızı girdikten sonra Tamam düğmesine tıklayın.
    Kullanıcı adınız ve parolanız şifrelenir ve bilgisayarınızdaki Windows Kimlik Bilgileri (Kimlik Bilgileri Yöneticisi > Windows Kimlik Bilgileri) adlı bir Windows depolama alanına kaydedilir. Sunucuya ikinci kez bağlanırken kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekmeyecektir.

Bu, belge imzalandıktan sonra belgenin üzerinde imzalandığı zaman damgası sunucusundaki zamanı belirtir.

04.03.2022 7:13:29

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.