Stilleri Kullanma

Metin tanıma sırasında ABBYY FineReader orijinal belgede kullanılan stilleri ve biçimlendirmeyi algılar. Bu stiller ve biçimlendirme çıktı belgesinde aynen oluşturulur. Belge stillerini inceleyebilir, düzenleyebilir ve tanınan metni Metin penceresinde biçimlendirmek için yeni stiller oluşturabilirsiniz.

Bir metin bölümüne stil uygulamak için:

  1. Metin penceresinde istediğiniz metin parçasını seçin.
  2. Kısayol menüsünde Özellikler 'i seçin.
  3. Metin Özellikleri panelinde Stil listesinden istediğiniz stili seçin.

Tanınan metinler DOCX, ODT veya RTF biçiminde kaydedilirken, tüm mevcut stiller korunabilir. Ayrıca bakınız: "Düzenlenebilir Belgeleri Kaydetme."

Stillerin değiştirilmesi, oluşturulması ve birleştirilmesi:

  1. Araçlar menüsünde, Stil Editörü... öğesine tıklayın
  2. Stil Editörü iletişim kutusunda istediğiniz stili seçin ve adını, yazı tipini, yazı tipi boyutunu, karakter aralığını ve ölçeğini ayarlayın.
  3. Yeni bir stil oluşturmak için Yeni öğesine tıklayın. Yeni oluşturulan stil, ayarlamasını yapabileceğiniz mevcut stiller listesine eklenecektir.
  4. Birden çok stili bir yerde birleştirmek için, birleştirilecek stilleri seçin ve Birleştir... öğesine tıklayın. Açılan Stilleri Birleştir iletişim kutusunda, seçili stilleri hangi stilde birleştireceğinizi belirleyin.
  5. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam seçeneğine tıklayın.

Aynı stillerde basılan metin parçaları arasında gezinti yapabilirsiniz. Stil Editörü içinde, istediğiniz stili seçin ve Önceki Parça veya Sonraki Parça öğesine tıklayın.

02.11.2018 16:20:00

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.