Telif hakları

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT ve Uyarlamalı Belge Tanıma Teknolojisi, ABBYY Software Ltd'nin ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

Datalogics® DL Logo®, PDF2IMG ™ ve DLE ™ Datalogics, Inc.'in ticari markalarıdır.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated ve lisans verenleri. Tüm hakları saklıdır.

Adobe®, Acrobat®, The Adobe Logosu®, the Adobe PDF logosu®, Adobe® PDF Library™, Powered by Adobe PDF Library logosu, Reader®, Adobe Systems Incorporated’ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli veya ticari markalarıdır.

Bu bilgisayar programının belli kısımlarının telif hakkı © 2008 Celartem, Inc. tarafından alınmıştır. Tüm hakları saklıdır.

Bu bilgisayar programının belli kısımlarının telif hakkı © 2011 Caminova, Inc. tarafından alınmıştır. Tüm hakları saklıdır.

Bu bilgisayar programının belli kısımlarının telif hakkı © 2013 Cuminas, Inc. tarafından alınmıştır. Tüm hakları saklıdır.

DjVu, ABD Patent No. 6.058.214 ile korunmaktadır. Beklemedeki Yabancı Patentler koduyla koruma altındadır.

AT&T Labs Technology tarafından desteklenmektedir.

© 2002-2008 Intel Corporation. Intel, Intel Corporation şirketinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki kayıtlı markasıdır.

Telif hakkı © 1991-2016 Unicode, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Http://www.unicode.org/copyright.html Kullanım Şartları kapsamında dağıtılmıştır.

Unicode veri dosyalarının ve ilgili dokümanların (“Veri Dosyaları”) bir kopyasını veya Unicode yazılımı ve ilgili dokümanları edinen her kişiye bedelsiz olarak herhangi bir kısıtlama olmaksızın Veri Dosyaları veya Yazılımla ilgili kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisansını verme ve/veya Veri Dosyaları veya Yazılımın kopyalarını satma ve bu yollarla Veri Dosyaları veya Yazılımın edindirildiği kişilerin bunları yapmasına izin verme de dahil olup bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü tasarruf verilmekte olup, bu tasarruf şu koşullara tabi olacaktır: (a) bu telif hakkı ve izin uyarısı, Veri Dosyaları veya Yazılımın tüm kopyalarında görünecektir, (b) bu telif hakkı ve izin uyarısı ilgili dokümanlarda görünecektir ve (c) her değiştirilmiş Veri Dosyasında veya Yazılımda ve değiştirilmiş Veri Dosyası/Dosyaları veya Yazılımla ilgili her belgede, verilerin veya yazılımın değiştirilmiş olduğuna dair net bir uyarı bulunacaktır.

VERİ DOSYALARI VE YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR VE PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME YÖNÜNDE İMA YOLUYLA VERİLMİŞ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA İMA İLE HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. BU UYARIDA YER ALAN TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA SAHİPLERİ, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA, İSTER İHMAL VEYA DİĞER ZARAR VERİCİ EYLEM SONUCUNDA OLSUN, HİÇBİR DURUMDA, VERİ DOSYALARININ VEYA YAZILIM'IN PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN VEYA BU PERFORMANSLA BAĞLANTILI HİÇBİR HAK İDDİASINDAN VEYA HİÇBİR ÖZEL DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN ZARARDAN VEYA KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBINDAN DOĞAN HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

Bu bildirimde aksi belirtilmedikçe, telif hakkı sahibinin adı, önceden kendi yazılı izni olmaksızın, bu Veri Dosyaları ve Yazılımın reklamlarında veya bunlara yönelik diğer satış ve kullanım arttırıcı çalışmalarda veya başka anlaşmalarda kullanılmayacaktır.

Unicode, Unicode, Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

JasPer Lisans Sürümü 2.0:

Telif Hakkı © 2001-2006 Michael David Adams

Telif Hakkı © 1999-2000 Image Power, Inc.

Telif Hakkı © 1999-2000 The University of British Columbia

Tüm hakları saklıdır.

Bu yazılımın bazı kısımlarının telif hakkı © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org)'a aittir. Tüm hakları saklıdır.

Bu yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmalarına dayanmaktadır.

PDF-XChange Standard © 2001-2013, Tracker Software Products Ltd.

© Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Visual Studio, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server ve Windows Design 2012, Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli veya ticari markalarıdır.

Apache, OpenOffice ve martı logosu, The Apache Software Foundation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Bu markaların kullanımı ile The Apache Software Foundation herhangi bir onay sunmamaktadır.

Telif Hakkı (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated

İşbu belge ile, aşağıdaki şartlara tabi olmak kaydıyla, eline bu dokümanların bir kopyası geçen herkese, dokümanı ücretsiz olarak kullanma, kopyalama, yayınlama, dağıtma, alt lisanslarını verme ve/veya satma ve başkalarının da bunu yapmasına izin verme yetkisi verilmektedir: 

- Bu dokümanda hiçbir değişiklik, düzenleme veya başkaca tadilat yapılmasına izin verilmemektedir ve
- Yukarıdaki telif hakkı uyarısı ve bu izin uyarısı, dokümanların tüm kopyalarında yer alacaktır.

İşbu belge ile, hiçbir türev çalışmanın bu belgenin bir kopyası veya sürümü olarak sunulmaması kaydıyla, eline bu dokümanların bir kopyası geçen herkese, kullanmak, kopyalamak, yayınlamak, dağıtmak ve alt lisanslarını vermek için dokümanın içeriğinden kendi türev çalışmalarını yaratma ve/veya bu türev çalışmayı satma ve başkalarının da bunu yapmasına izin verme yetkisi verilmektedir.

Adobe, önceden kendisine bildirilmiş olsa da veya bu gibi zararların olası olduğunu bilmek için gerekçeleri bulunsa da, ister bir haksız fiile (hiçbir sınırlama olmaksızın ihmal veya mutlak yükümlülük dahil), ister sözleşmeye, ister başkaca bir yasal ya da makul temele dayansın, hiçbir gelir veya kâr kaybından veya dolaylı, arızi, özel, sonuçsal ya da diğer benzer zarardan sorumlu tutulamaz. Adobe materyalleri "olduğu gibi" sağlanır. Adobe, özellikle, başta pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk ya da Adobe materyalleri ile ilgili herhangi bir üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi olmak üzere, Adobe materyalleriyle ilgili hiçbir açık, yasal veya ima yollu garanti vermemektedir.

Telif hakkı © 2010-2013 Marti Maria Saguer. Tüm hakları saklıdır.

Telif Hakkı (c) 2003 Calyptix Security Corporation

Tüm hakları saklıdır. 

Bu kod, Yuliang Zheng’ın katkısıyla Calyptix Security Corporation’a verilen yazılımdan türetilmiştir. Değiştirilerek veya değişiklik yapılmaksızın kaynak ve çiftli kod biçiminde yeniden dağıtım ve kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanmasına tabi olarak izin verilir: 1. Kaynak kod yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi belirtilmelidir. 2. Çiftli kod biçimindeki yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi, dağıtım ile birlikte verilen belgelerde ve/veya diğer materyallerde belirtilmelidir. 3. Önceden konunun açıkça belirtildiği bir yazılı izin alınmadığı müddetçe, Calyptix Security Corporation veya katkıda bulunan kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen ürünleri tanıtmak veya duyurmak için kullanılamaz. BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR VE PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YÖNÜNDE İMA YOLUYLA VERİLMİŞ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIKÇA VEYA İMA İLE HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. HİÇBİR DURUMDA; TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA, İSTER MUTLAK SORUMLULUK VEYA KASIT (İHMAL VE DİĞER KASITLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ KAPSAMINDA, BİR ZARAR MEYDANA GELEBİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ DAHİ OLSA, BU YAZILIM'IN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZARA, ÖZEL, EMSAL TEŞKİL EDEN VEYA DOLAYLI HİÇBİR ZARARDAN (YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEMİNİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DA DAHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

Miama Nueva Telif hakkı (c) 2014, Linus Romer, ayrılmış yazı tipi adı Miama Nueva ile.

Pecita Telif hakkı (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), ayrılmış yazı tipi adı Pecita ile.

Bad Script Regular Telif hakkı (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) ayrılmış yazı tipi adı "Bad Script" ile.

Bu Yazı Tipi Yazılımı, SIL Açık Yazı Tipi Lisansı, Sürüm 1.1 kapsamındadır.

Bu lisans Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ne kopyalanmıştır ve ayrıca Sık Sorulan Sorularla birlikte şu adreste de bulunabilir: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm

Telif hakkı (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Oluşturulma yılı 1991. Tüm hakları saklıdır.

Bu yazılım RSA Data Security, Inc.’ten türetilmiştir. MD5 Message-Digest Algorithm.

Telif Hakkı (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Tüm hakları saklıdır.
Bu ürün OpenSSL Projesi tarafından OpenSSL Toolkit'te kullanım için geliştirilmiş yazılımları içerir (http://www.openssl.org/)
Telif hakkı (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tüm hakları saklıdır.
Bu ürün Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılmış kriptografik yazılım içermektedir.
Eric Young, kullanılan kütüphane bölümlerinin yazarıdır.
Bu ürün, Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafından yazılmış yazılımlar içerir.

OpenSSL Lisansı Telif Hakkı (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Tüm hakları saklıdır. Değiştirilerek veya değişiklik yapılmaksızın kaynak ve çiftli kod biçiminde yeniden dağıtım ve kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanmasına tabi olarak izin verilir: 1. Kaynak kod yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi belirtilmelidir. 2. Çiftli kod biçimindeki yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi, dağıtım ile birlikte verilen belgelerde ve/veya diğer materyallerde belirtilmelidir. 3. Bu yazılımın kullanılmasını veya özelliklerini içeren her türlü reklam materyalinde aşağıdaki bilgi yer almalıdır: “Bu ürün OpenSSL Projesi tarafından OpenSSL Toolkit'te kullanım için geliştirilmiş yazılımları içerir. (http://www.openssl.org/)" 4. Önceden yazılı izin alınmadığı müddetçe, "OpenSSL Toolkit" ve "OpenSSL Project" adları, bu yazılımdan türetilen ürünleri tanıtmak veya duyurmak için kullanılamaz. Yazılı izin almak için lütfen openssl-core@openssl.org e-posta adresine başvurun. 5. Bu yazılımla üretilen ürünlere önceden yazılım izin almaksızın "OpenSSL" ismi verilemez ya da isimlerinde "OpenSSL" ifadesi geçemez. 6. Her türlü yeniden dağıtımda aşağıdaki bilgiler muhafaza edilmelidir: "Bu ürün OpenSSL Projesi tarafından OpenSSL Toolkit'te kullanım için geliştirilmiş yazılımları içerir.(http://www.openssl.org/)" BU YAZILIM, OpenSSL PROJECT TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR VE PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YÖNÜNDE İMA YOLUYLA VERİLMİŞ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIKÇA VEYA İMA İLE HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. HİÇBİR DURUMDA; OpenSSL PROJECT VEYA KATKIDA BULUNANLAR, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA, İSTER MUTLAK SORUMLULUK VEYA KASIT (İHMAL VE DİĞER KASITLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ KAPSAMINDA, BİR ZARAR MEYDANA GELEBİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ DAHİ OLSA, BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZARA, ÖZEL, EMSAL TEŞKİL EDEN VEYA DOLAYLI HİÇBİR ZARARDAN (YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEMİNİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DA DAHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. Bu ürün Eric Young tarafından yazılmış kriptografik yazılımlar içerir (eay@cryptsoft.com). Bu ürün, Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafından yazılmış yazılımlar içerir.
Orijinal SSLeay Lisansı  
Telif hakkı (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tüm hakları saklıdır. Bu paket, Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılmış bir SSL uygulamasıdır. Uygulama, Netscapes SSL’e uyacak şekilde yazılmıştır. Aşağıdaki şartlar karşılandığı sürece, bu kütüphane ticari ve ticari olmayan kullanım için ücretsizdir. Aşağıdaki şartlar sadece SSL kodu için değil, ister RC4, ister RSA, ister lhash, ister DES vb. olsun bu dağıtımda bulunan tüm kodlar için geçerlidir. Bu dağıtımda yer alan SSL belgeleri, telif hakkı sahibinin Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) olması haricinde, aynı telif hakkı şartlarına tabidir. Telif hakkı Eric Young'a aittir ve bu nedenle, kodda yer alan hiçbir Telif Hakkı uyarısı kaldırılamaz. Bu paket bir üründe kullanılırsa, kullanılan kütüphane bölümlerini yazarı olarak Eric Young’a atıfta bulunulmalıdır. Bu atıf, programın başlangıcında veya paketle birlikte verilen belgelerde (çevrimiçi veya metin) bir metin mesajı şeklinde olabilir. Değiştirilerek veya değişiklik yapılmaksızın kaynak ve çiftli kod biçiminde yeniden dağıtım ve kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanmasına tabi olarak izin verilir: 1. Kaynak kod yeniden dağıtımlarında, telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi belirtilmelidir. 2. Çiftli kod biçimindeki yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi, dağıtım ile birlikte verilen belgelerde ve/veya diğer materyallerde belirtilmelidir. 3. Bu YAZILIM'ın kullanılmasını veya özelliklerini içeren her türlü reklam materyalinde aşağıdaki bilgi yer almalıdır: “Bu ürün Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılmış kriptografik yazılım içermektedir. Kullanılan kitaplığın rutinleri kriptografiyle ilgili değilse "Kriptografik" terimine yer verilmeyebilir :-). 4. Uygulamalar dizinindeki bir Windows'a özgü kodu (veya bunun bir türevini) sisteme dâhil ederseniz (uygulama kodu), aşağıdaki bilgiye yer vermeniz gerekir: "Bu ürün, Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafından yazılmış yazılımlar içerir” BU YAZILIM, ERIC YOUNG TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR VE PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YÖNÜNDE İMA YOLUYLA VERİLMİŞ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIKÇA VEYA İMA İLE HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. YAZAR VEYA KATKIDA BULUNANLAR, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA, İSTER MUTLAK SORUMLULUK VEYA KASIT (İHMAL VE DİĞER KASITLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞMİŞ OLSUN, BİR ZARAR MEYDANA GELEBİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ DAHİ OLSA, HİÇBİR DURUMDA ŞEKİLDE BU YAZILIM'IN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZARA, ÖZEL, EMSAL TEŞKİL EDEN VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN (YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEMİNİ; KULLANIM, VERİ VEYA KAR KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DA DAHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULMAYACAKTIR Bu kodun herkese açık bir sürümünün veya türevinin lisansı ve dağıtım şartları değiştirilemez. Başka bir deyişle, bu kod basitçe kopyalanıp başka bir dağıtım lisansının [ GNU Açık Lisansı dahil] altına konamaz.

Chrome V8

Telif hakkı 2006-2011, V8 proje müellifleri. Tüm hakları saklıdır.

Telif hakkı 2014, V8 proje müellifleri. Tüm hakları saklıdır.

Değiştirilerek veya değişiklik yapılmaksızın kaynak ve çiftli kod biçiminde

yeniden dağıtım ve kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanmasına tabi olarak

izin verilir:

* Kaynak kod yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki telif hakkı bildirimi,

bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi belirtilmelidir.

* Çiftli kod biçimindeki yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki telif hakkı

bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi, dağıtım

ile birlikte verilen belgelerde ve/veya diğer materyallerde

belirtilmelidir.

* Önceden konunun açıkça belirtildiği bir yazılı izin alınmadığı müddetçe,

Google Inc. veya katkıda bulunan kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen

ürünleri tanıtmak veya duyurmak için kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ”

SUNULMAKTADIR VE PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YÖNÜNDE İMA

YOLUYLA VERİLMİŞ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIKÇA VEYA İMA

İLE HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. HİÇBİR DURUMDA; TELİF HAKKI SAHİBİ

VEYA KATKIDA BULUNANLAR, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA, İSTER

MUTLAK SORUMLULUK VEYA KASIT (İHMAL VE DİĞER KASITLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE)

HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ KAPSAMINDA, BİR ZARAR MEYDANA GELEBİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ DAHİ OLSA, BU YAZILIM'IN KULLANIMINDAN

KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZARA, ÖZEL, EMSAL TEŞKİL EDEN VEYA DOLAYLI HİÇBİR ZARARDAN

(YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEMİNİ; KULLANIM, VERİ VEYA KAR

KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DA DAHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI

OLMAMAK ÜZERE) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

Chrome V8 / Strongtalk

Telif hakkı (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Değiştirilerek veya değişiklik yapılmaksızın kaynak ve çiftli kod biçiminde

yeniden dağıtım ve kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanmasına tabi olarak izin verilir.

* Kaynak kod yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi belirtilmelidir.

* Çiftli kod biçimindeki yeniden dağıtımlarında, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, bu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi, dağıtım ile birlikte verilen belgelerde ve/veya diğer materyallerde belirtilmelidir.

* Önceden konunun açıkça belirtildiği bir yazılı izin alınmadığı müddetçe, Sun Microsystems veya katkıda bulunan kişilerin adları, bu yazılımdan türetilen ürünleri tanıtmak veya duyurmak için kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ”

SUNULMAKTADIR VE PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA

UYGUNLUK YÖNÜNDE İMA YOLUYLA VERİLMİŞ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIKÇA VEYA İMA İLE

HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. HİÇBİR DURUMDA; TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLAR, İSTER

SÖZLEŞME KAPSAMINDA, İSTER MUTLAK SORUMLULUK VEYA KASIT

(İHMAL VE DİĞER KASITLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ

BİR YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ KAPSAMINDA, BİR ZARAR MEYDANA

GELEBİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ DAHİ OLSA, BU YAZILIM'IN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI,

KAZARA, ÖZEL, EMSAL TEŞKİL EDEN VEYA DOLAYLI HİÇBİR ZARARDAN

(YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEMİNİ; KULLANIM, VERİ VEYA KÂR

KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DA DAHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

TWAIN Toolkit, olduğu gibi dağıtılır. TWAIN Toolkit’in geliştiricisi ve dağıtımcıları, hiçbir sınırlama olmaksızın, pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi ile ilgili ima yollu garantiler de dahil olmak üzere, hiçbir ima yollu, açık veya yasal garanti vermemektedir. Geliştiriciler ve dağıtımcılar, TWAIN Toolkit’in çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtılması veya başka bir şekilde kullanılması ile alakalı doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya nedensel hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

EPUB ve EPUB logosu, IDPF'in (International Digital Publishing Forum) tescilli ticari markalarıdır.

JavaScript, Oracle ve/veya iştiraklerinin bir tescilli ticari markasıdır. 

Amazon, Kindle ve ilgili logo, Amazon.com, Inc. veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

Arial, The Monotype Corporation'ın bir ticari markasıdır ve bazı yargı alanlarında tescilli olabilir.

Palatino, Monotype Imaging Inc'nin bir ticari markasıdır ve bazı diğer yargı alanlarında tescilli olabilir.

Lucida, Bigelow & Holmes Inc'nin ABD Patent ve Marka Ofisinde ve Avrupa Birliği'nde tescilli bir ticari markasıdır ve diğer yargı alanlarında da tescilli olabilir.

Corel ve WordPerfect, Corel Corporation ve/veya iştiraklerinin Kanada, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Citrix, Citrix XenApp ve Citrix logosu, Citrix Systems, Inc ve/veya bir veya birden fazla iştirakinin ticari markalarıdır ve Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisinde ve diğer ülkelerde tescilli olabilir. Burada yer alan beyanlar ve ifade edilen fikirler yalnızca ABC EDUCATION SERVICES'e aittir ve Citrix Systems, Inc tarafından paylaşılmaz ya da onun görüşünü temsil etmez. Bu sunum herhangi bir ürünün, hizmetin ya da bakış açısının onaylanması anlamına gelmez. Citrix, bu sunumda yer alan içeriğin ya da bu sunumla ilgili herhangi bir materyalin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği, uygunluğu, kullanılabilirliği ya da güncelliği konusunda açık veya zımni hiçbir temsil, garanti veya güvence sunmaz. Citrix, aracıları, memurları, çalışanları, lisans sahipleri veya iştirakleri, hiçbir durumda bu sunumda yer alan bilgilerden veya beyanlardan kaynaklanan herhangi bir hasar için (başta gelir kaybı, iş bilgileri kaybı, bilgi kaybı olmak ve de bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. Bu içeriğe duyduğunuz güvenden kaynaklanan tüm risklerin sadece size ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Diğer tüm ticari markaların mülkiyeti tamamen kendi sahiplerine aittir.

02.11.2018 16:20:00

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.