Kopírovanie oblasti ako tabuľky

Postup pri kopírovaní oblasti dokumentu PDF ako tabuľky:

 1. Myšou nakreslite obdĺžnik okolo oblasti, ktorú chcete kopírovať.
  Dokonca aj v snímkach môžete označiť tabuľku alebo ktorúkoľvek jej časť, ako aj obyčajný text.
  Označovaná oblasť musí byť obmedzená na jednu stranu.
 2. Kliknite na ikonu na paneli nástrojov, zobrazenú vedľa označenej oblasti.  Alternatívne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na označenú oblasť a kliknúť Kopírovať ako tabuľku na ponuku skratiek alebo stlačiť klávesovú skratku Ctrl+Alt+C.
  Pred kopírovaním tabuľky môžete zmeniť jej štruktúru.
 3. Prekopírovanú tabuľku prilepte do požadovanej aplikácie.

Editor PDF umožňuje zmeniť štruktúru tabuľky pred jej kopírovaním. Môžete:

  • pridať vertikálne/horizontálne oddeľovače;
  • odstrániť oddeľovače;
  • rozdeliť alebo zlúčiť bunky v tabuľke.

Po rozpoznaní textu z označenej oblasti sa panel nástrojov s nástrojmi na úpravu tabuliek zobrazí vedľa tejto oblasti.Týmito nástrojmi zmeňte štruktúru tabuľky a znova kliknite na ikonu na paneli nástrojov na úpravu tabuliek. Upravená tabuľka sa skopíruje do schránky.

V pôvodnom súbore zostane tabuľka nezmenená.

Tabuľku môžete upraviť v pôvodnom súbore v programe OCR Editor.

Ak sa údaje v prekopírovanej tabuľke významne líšia od údajov pôvodného dokumentu:

 • Ak dokument nemá textovú vrstvu, skontrolujte, či boli vybraté správne jazyky OCR.
 • Ak má stránka s kopírovanými údajmi textovú vrstvu nevyhovujúcej kvality: vymeňte textovú vrstvu za novú.

Teraz skúste znova skopírovať údaje.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.