Rozpoznávanie textu

Rozpoznávanie na pozadí je proces, ktorý do dokumentu pridáva dočasnú textovú vrstvu, ktorá umožňuje označovanie, kopírovanie a hľadanie textu dokumentu. Tieto možnosti môžete sprístupniť iným používateľom pridaním trvalej textovej vrstvy do dokumentov PDF. Dokumenty s textovými vrstvami sú prakticky nerozoznateľné od originálov. V prehľadávateľnom dokumente PDF môžete tiež nahradiť existujúcu textovú vrstvu.

  1. Na paneli s nástrojmi na karte Dokument kliknite na tlačidlo  a vyberte Rozpoznať dokument... z rozbaľovacieho zoznamu. Prípadne vyberte Dokument > Rozpoznať dokument > Rozpoznať dokument... v hlavnej ponuke alebo použite klávesové skratky CTRL+SHIFT+R.
  2. V otvorenom dialógovom okne zadajte príslušné jazyky OCR. Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.
  3. Ak chcete zvýšiť kvalitu rozpoznávania OCR, povoľte spracovanie obrazu. Spracovanie obrazu môže zmeniť vzhľad dokumentu.
    • Upraviť orientáciu strany - Program zistí orientáciu textu a v prípade potreby ju opraví.
    • Opraviť skosenie a rozlíšenie snímky - Program zistí a opraví akékoľvek skosenie, vyberie vhodné rozlíšenie snímky a spraví niektoré ďalšie zmeny na vylepšenie snímok.
  4. Kliknite na tlačidlo Rozpoznať.
  5. V dôsledku toho bude výstupný dokument obsahovať textovú vrstvu s možnosťou vyhľadávania.

Textovú vrstvu môžete tiež pridať, keď do dokumentu PDF pridávate strany zo súboru, alebo keď skenujete papierové dokumenty. Ak to chcete urobiť, vyberte možnosť Rozpoznať text na snímkach v Nastavenia spracovania snímky dialógovom okne ( prejdite na kartu Usporiadať strany, kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi a vyberte Nastavenia spracovania snímky) a zadajte jazyky dokumentu. Pozrite tiež: Práca so stranami.

Ak chcete skontrolovať rozpoznaný text, vycvičte program na rozpoznávanie neštandardných písiem a znakov alebo použite niektoré ďalšie pokročilé funkcie aplikácie ABBYY FineReader na paneli s nástrojmi na karte Dokument kliknite na tlačidlo a vyberte Rozpoznať a overiť v editore OCR z rozbaľovacieho zoznamu. Prípadne vyberte Dokument v hlavnej ponuke položku a kliknite na položku Rozpoznať dokument > Rozpoznať a overiť v editore OCR. Pozrite tiež: Odosielanie dokumentov PDF do programu OCR Editor.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.