Przykład: instalacja programu ABBYY FineReader 14 (64-bit lub 32-bit) przy użyciu Active Directory

 1. Utwórz administracyjny punkt instalacyjny (patrz Instalacja administracyjna z serwera licencji i menedżera licencji) lub punkt instalacyjny dla wielu użytkowników (patrz Instalowanie pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników z licencjami jednostanowiskowymi).
  Uwaga: W przypadku instalowania programu ABBYY FineReader 14 za pomocą usługi Active Directory®, konta komputerów należących do domeny muszą mieć prawa do odczytu administracyjnego folderu instalacyjnego.
 2. Uruchom Group Policy Management Console (Konsolę zarządzania polityką grupy) (gpmc.msc).
 3. W drzewie po lewej stronie wybierz miejsce, domenę lub inną jednostkę organizacyjną, która jest właścicielem komputera lub grupy komputerów. FineReader zostanie zainstalowany na tych komputerach.
 4. Kliknij prawym przyciskiem wybrany węzeł drzewa i w menu skrótów kliknij pozycję Create a GPO... and Link it here... (Utwórz GPO... i połącz go tutaj...)
 5. Wprowadź opisową nazwę i kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Add…(Dodaj…) w grupie Security Filtering (Filtrowanie bezpieczeństwa) i wybierz grupy, które zawierają te komputery, na których ma być zainstalowany program ABBYY FineReader 14.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony obiekt polityki grupy (GPO) i kliknij pozycję Edit... (Edytuj...) w menu skrótów
 8. W oknie dialogowym Group Policy Management Editor (Edytor zarządzania polityką grupy), kliknij pozycję Computer Configuration>Policies>Software Settings>Software installation (Konfiguracja komputera>Polityka>Parametry oprogramowania>Instalacja oprogramowania).
 9. Kliknij New>Package... (Nowy>Pakiet...) w menu skrótów.
 10. Wprowadź ścieżkę sieciową do pliku ABBYY FineReader 14.msi (przy instalacji w systemie 32-bitowym) lub do pliku ABBYY FineReader 14 x64.msi (w przypadku instalacji w systemach 64-bitowych). Powyższe pliki znajdują się w folderze instalacyjnym programu ABBYY FineReader 14 na serwerze.
 11. Wybierz Advanced (Zaawansowaną) metodę instalacji.
 12. Zostanie otwarte okno dialogowe. Jeżeli instalowana jest wersja 32-bitowa, kliknij przycisk Advanced (Zaawansowana) na karcie Deployment (Instalacja) i sprawdź, czy wyłączona jest opcja Make this 32-bit X86 application available to Win64 machines (Utwórz tę aplikację 32-bit X86 jako dostępną dla komputerów Win64).
 13. Przejdź na kartę Modifications (Modyfikacje) i kliknij Add... (Dodaj...)
 14. Wybierz plik języka interfejsu dla wybranego języka interfejsu programu ABBYY FineReader 14. Pliki języków znajdują się na serwerze w administracyjnym folderze instalacyjnym.

Nazwy plików i odpowiadające im języki:

1026.mst   Bułgarski

1028.mst   Chiński (tradycyjny)

1029.mst   Czeski

1030.mst   Duński

1031.mst   Niemiecki

1032.mst   Grecki

1033.mst   Angielski

1034.mst   Hiszpański

1036.mst   Francuski

1038.mst   Węgierski

1040.mst   Włoski

1041.mst   Japoński

1042.mst   Koreański

1043.mst   Holenderski

1045.mst   Polski

1046.mst   Portugalski (Brazylia)

1049.mst   Rosyjski

1051.mst   Słowacki

1053.mst   Szwedzki

1055.mst   Turecki

1058.mst   Ukraiński

1061.mst   Estoński

1066.mst   Wietnamski

2052.mst   Chiński (uproszczony)

Np.: aby zainstalować program ABBYY FineReader z rosyjskim interfejsem, należy wybrać plik 1049.mst.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.