Paberdokumentide skannimine

ABBYY FineReader 12 võimaldab paberdokumente skannida ja saadud kujutisi tuvastada. Kujutise skannimiseks tegutse järgmiselt.

 1. Veendu, et skanner on korralikult arvutiga ühendatud ja lülita see sisse.

Skanneri arvutiga ühendamisel järgi skanneri kasutusjuhendis või muudes kaasnevates dokumentides toodud juhiseid ja veendu, et installid tarkvara, mis oli skanneri komplektis. Teatud skannerid peavad olema sisse lülitatud enne, kui ühendatav arvuti.

 1. Aseta skannerisse lehekülg, mida soovid skannida. Saad asetada skannerisse mitu lehekülge, kui skanner on varustatud automaatse dokumendisööturiga. Proovi panna leheküljed skannerile nii otse kui võimalik. On võimalik, et dokument teisendatakse valesti, kui skannitaval kujutisel on tekst liiga viltu.
 2. Klõpsa käsku Skanni või Skanni leheküljed… menüüs Fail.

Ilmub skannimise dialoogiboks. Määra skannimissätted ja skanni dokument. Saadud kujutised on näha aknas Leheküljed.

Märkus. Kui mõni FineReaderi dokument on juba avatud, lisatakse äsja skannitud kujutised dokumendi lõppu. Kui ühtki FineReaderi dokumenti ei ole avatud, luuakse nendest lehekülgedest uus dokument.

Näpunäide. Kui pead skannima dokumente, mis prinditi tavalisel printeril, kasuta parimate tulemuste saavutamiseks hallskaala režiimi ja eraldusvõimet 300 dpi.

Tekstituvastuse kvaliteet oleneb paberkandjal dokumendi kvaliteedist ja dokumendi skannimisel kasutatud sätetest. Kujutise madal kvaliteet võib tuvastamist raskendada, seetõttu on õigete skannimissätete määramine ja lähtedokumendi parameetrite arvesse võtmine oluline.

Heleduse sätted

Kui heledus määrati skannimissätetes valesti, ilmub teade, milles palutakse muuta heleduse sätteid. Võimalik, et mõne dokumendi skannimisel mustvalges režiimis tuleb heleduse sätteid täiendavalt reguleerida.

Heleduse muutmiseks tegutse järgmiselt.

 1. Klõpsa nuppu Skanni.
 2. Määra avanevas dialoogiboksis heledus.

Märkus. Standardne heleduse säte (50%) sobib enamikel juhtudel.

 1. Skanni kujutis.

Kui saadud kujutis sisaldab liiga palju defekte, nt kokku sulandunud või lahutatud tähed, loe järgmises tabelis toodud soovitusi selle kohta, kuidas saada paremat kujutist.

Probleemid kujutisega Soovitused
Selline tekst on tuvastamiseks valmis ja muudatusi pole vaja teha.

Märgid on lahutatud, liiga heledad või liiga õhukesed.

 • Vähenda heledust, et muuta kujutis tumedamaks.
 • Kasuta hallskaala skannimisrežiimi (selles režiimis reguleeritakse heledust automaatselt).

Märgid sulanduvad kokku ja moonduvad, kuna need on liiga tumedad ja paksud.

 • Suurenda heledust, et muuta kujutis heledamaks.
 • Kasuta hallskaala skannimisrežiimi (selles režiimis reguleeritakse heledust automaatselt).

Mida teha, kui kuvatakse teade, milles palutakse muuta eraldusvõimet

Tuvastuskvaliteet sõltub dokumendi kujutise kvaliteedist. Madal kujutise eraldusvõime (alla 150 dpi) võib mõjuda tuvastuskvaliteedile negatiivselt ja liiga kõrge eraldusvõimega kujutised (üle 600 dpi) ei anna oluliselt paremat tuvastuskvaliteeti ning nõuavad pikka töötlemisaega.

Teade, mis palub muuta kujutise eraldusvõimet, võib ilmuda järgmistel juhtudel.

 • Kujutise eraldusvõime on väiksem kui 250 dpi või suurem kui 600 dpi.
 • Kujutisel on ebastandardne eraldusvõime. Näiteks mõne faksi eraldusvõime võib olla 204 x 96 dpi. Parima tekstituvastuse tulemuse saamiseks peavad vertikaalne ja horisontaalne eraldusvõime olema samad.

Kujutise eraldusvõime muutmiseks tegutse järgmiselt.

 1. Klõpsa nuppu Skanni.
 2. Vali skannimise dialoogiboksis erinev eraldusvõime.

Märkus. Soovitame kasutada eraldusvõimet 300 dpi dokumentidel, mis ei sisalda väiksemat teksti kui 10 p. Kasuta eraldusvõimet 400–600 dpi teksti puhul, mille suurus on 9 p või väiksem.

 1. Skanni kujutis.

Näpunäide. Kujutise eraldusvõimet saad muuta ka kujutiseredaktoriga. Kujutiseredaktori avamiseks klõpsa menüüs Lehekülg käsku Redigeeri kujutist…).

Vastastikku paiknevate lehekülgede skannimine

Vastastikku paiknevate raamatulehekülgede skannimisel ilmuvad mõlemad leheküljed samal kujutisel.

Optilise tekstituvastuse kvaliteedi parandamiseks tuleb vastastikku paikevate lehekülgede kujutised eraldada kaheks eraldi kujutiseks. Programmil ABBYY FineReader 12 on erirežiim, mis tükeldab automaatselt sellised kujutised ABBYY FineReaderi dokumendis eraldi lehekülgedeks.

Järgi alltoodud juhiseid, et skannida vastastikku paikevaid lehekülgi raamatust või paarislehekülgi.

 1. Ava dialoogiboks Suvandid (Tööriistad >Suvandid…) ja klõpsa vahekaarti Skanni/ava.
 2. Vali suvand Eralda paarisleheküljed rühmas Põhilised parandused.

Märkus. Parimate tulemuste saamiseks veenduge, et leheküljed on paigutatud õigesti, kui sa neid skannid ja luba suvand Tuvasta lehekülje suund vahekaardil Skanni/ava dialoogiboksis Suvandid.

 1. Skanni vastastikku paiknevad leheküljed.

Samuti saad automaatse töötlemise sätetele juurdepääsu, klõpsates nuppu Suvandid… dialoogiboksis Ava kujutis (Fail >Ava PDF-fail või kujutis…) või skannimise dialoogiboksis.

Saad tükeldada vastastikku paiknevaid lehekülgi ka käsitsi.

 1. Ava kujutiseredaktor (Leheküljed > Redigeeri kujutist…).
 2. Kasuta kujutise tükeldamiseks rühmas Tükelda olevaid tööriistu.

Vt ka:

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.