E-raamatute salvestamine

ABBYY FineReader võimaldab skannida paberraamatuid ja teisendada neid vormingutesseEPUB, FB2 ja DjVu. Tulemuseks saadavaid e-raamatuid on võimalik lugeda tahvelarvutites, kaasa arvatud iPad, ja teistes mobiilseadmetes ning neid saab laadida keskkonna Kindle.com kontole.

Märkus. Saad salvestada e-raamatu ka HTML-vormingus. Üksikasjad leiad jaotisest "Salvestamine HTML-is."

Salvestamine FB2- või EPUB-vormingus

Teksti salvestamiseks FB2- või EPUB-vormingus toimi järgmiselt.

  • Klõpsa noolt nupu Salvesta kõrval põhitööriistaribal ja seejärel klõpsa käsku Salvesta kui FB2... või Salvesta kui Electronic Publication (EPUB)…. Kui vajalikku vormingut loendis ei kuvata, klõpsa käsku Salvesta muudesse vormingutesse… ja seejärel vali soovitud vorming ripploendist Salvestusvorming. Võid ka menüüs Fail klõpsata käsku Salvesta dokument kui ja seejärel klõpsata suvandit FictionBook (FB2) või Electronic Publication (EPUB).

Täiendavaid salvestussuvandeid saad valida dialoogiboksi Suvandid vahekaardil Salvesta > FB2/EPUB (Tööriistad > Suvandid… > Salvesta > FB2/EPUB).

Sellel vahekaardil on järgmised suvandid.

Pildisätted

Kui tekst sisaldab palju pilte, võib väljundfail olla üsna suur. Piltide kvaliteeti ja väljundfaili suurust saab muuta ripploendi Pildisätted suvanditega.

Näpunäide.

  • Oma pildisätete määramiseks vali suvand Kohandatud…. Konfigureeri dialoogiboksis Kohandatud seadistused vajalikud sätted ja klõpsa nuppu OK.
  • Kui sa ei soovi pilte tuvastatud teksti sees säilitada, veendu et suvand Säilita pildid pole valitud.

Dokumendi küljendus

Vali üks järgmistest suvanditest olenevalt sellest, kuidas kavatsed elektroonilist dokumenti kasutama hakata:

  • Vormindatud tekst

Säilitab lõigud, kuid ei säilita täpset objektide asukohta ja reavahet. Saad katkematu vasakule joondatud teksti (paremalt-vasakule suunaga tekstid on joondatud paremale).

Märkus. Kogu vertikaalne tekst kuvatakse horisontaalselt, kui see suvand on valitud.

  • Lihttekst

Teksti vormindust ei säilitata.

Kasuta kaanena esimest lehekülge

Selle suvandi valimisel kasutatakse dokumendi esimest lehekülge e-raamatu kaanena.

EPUB-i sätted

Saad valida, milist EPUB-vormingu versiooni soovid kasutada.

Kui salvestad EPUB-vormingusse, saad täiendavalt salvestada fonte ja kirjasuurusi, valides suvandi Salvesta fondid ja fondisuurused. Vali suvand Manusfondid, et manustada dokumendi fondid tulemuseks saadavasse e-raamatusse.

DjVu vormingusse salvestamine

Teksti salvestamiseks DjVu vormingus toimi järgmiselt.

  • Vali menüüst Fail käsk Salvesta dokument kui, seejärel klõpsa ikooni DjVu-dokument. Võid ka klõpsata noolt nupu Salvesta kõrval põhitööriistaribal ja seejärel klõpsata käsku Salvesta kui DjVu. Kui vajalikku vormingut loendis ei kuvata, klõpsa käsku Salvesta muudesse vormingutesse… ja seejärel vali soovitud vorming ripploendist Salvestusvorming.

Näpunäide. Täiendavaid salvestussuvandeid saad valida dialoogiboksi Suvandid vahekaardil DjVu (Tööriistad > Suvandid… > Salvesta > DjVu).

Sellel vahekaardil on järgmised suvandid.

Salvestusrežiim

Vali üks järgmistest suvanditest olenevalt sellest, kuidas kavatsed elektroonilist dokumenti kasutama hakata.

  • Tekst leheküljekujutise all

Salvestab lehekülje kujutise ja paigutab tuvastatud teksti eraldi nähtamatu kihina kujutise alla. Seega saad otsitava DjVu dokumendi, mis näeb välja peaaegu samasugune kui originaal.

  • Ainult leheküljekujutis

Salvestab lehekülje kujutise. Väljunddokument näeb välja peaaegu samasugune kui originaal, kuid dokumendi tekst pole otsitav.

Mitu kihti

DjVu vorming kasutab spetsiaalset tihendustehnoloogiat, mis eraldab lehekülje kujutise kihtideks ja kasutab neist igaühel erinevat tihendusmeetodit. Vaikimisi määrab ABBYY FineReader automaatselt, kas leheküljel kasutatakse mitmekihilist tihendamist. Mitmekihilise tihendamise lubamiseks või keelamiseks dokumendil vali või tühjenda märkeruut suvandi Automaatne kõrval ripploendis Mitu kihti.

Kujutise sätted

Kui tekst sisaldab palju pilte, võib tulemuseks saadav fail olla üsna suur. Piltide kvaliteeti ja tulemuseks saadava faili suurust saab muuta ripploendi Kujutise seaded suvanditega.

Näpunäide. Oma pildisätete määramiseks vali määrang Kohandatud…. Vali dialoogiboksis Kohandatud seadistused vajalikud sätted ja klõpsa nuppu OK.

1/14/2020 5:26:19 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.