Automatisk installation

For at gennemføre automatisk eller uovervåget installation, skal du indtaste

Setup.exe /qn

Ved automatisk installation vises ingen dialogbokse under installationen, og programmet installeres i standardkonfiguration (grænsefladesproget vælges automatisk baseret på computerens regionale indstillinger).

Bemærk: Indtast "/qb" i stedet for "/qn" , hvis du vil have vist en statuslinje for installationen. Ingen andre dialogbokse vil blive vist.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.