Rozdělování podle počtu stránek

Rozdělení dokumentu podle počtu stránek se provádí následujícím způsobem:

 1. V editoru PDF otevřete dokument a v hlavní nabídce vyberte možnost Seřadit stránky > Rozdělit dokument.... Případně přejděte na kartu Seřadit stránky a klikněte na tlačítko na panelu nástrojů.
 2. V dialogovém okně, které se otevře:
  1. Vyberte Způsob rozdělení > Podle počtu stránek.
  2. Zadejte Počet stránek, což je maximální povolený počet stránek pro každý nový dokument.
  3. V případě potřeby změňte Název souboru. Názvy dokumentů se číslují na konci, aby každý byl vždy jedinečný. Povolte číslování před, nebo za názvem a zadejte počet číslic.

   Např. parametry „Název: Document, Číslování: Za názvem, Počet číslic: 3“ vytvoří následující názvy dokumentů: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf atd.
   Ve výchozím nastavení se používá název zdrojového dokumentu.
  4. Uložte nové dokumenty do složky se zdrojovým dokumentem, nebo zadejte jiné umístění.

   Přiložené soubory budou odeslány do samostatné složky s názvem Přílohy ve stejném adresáři. V nových dokumentech nejsou zachovány záložky.
 3. Klikněte na Rozdělit.

Po dokončení rozdělování se složka obsahující nové soubory otevře v novém okně.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.