Ukládání tabulek

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládání tabulek ve formátech XLS, XLSX a CSV.

XLS a XLSX

Uložení textu ve formátu XLS nebo XLSX:

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a vyberte Sešit aplikace Microsoft Excel. Pokud požadovaný formát není v seznamu zobrazen, zvolte Uložit v jiných formátech... a v otevřeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát. Případně klikněte na Soubor > Uložit jako > Sešit aplikace Microsoft Excel.

Dokument bude uložen ve formátu, který byl zadán. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce XLS(X).

Chcete-li uložit jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete uložit a v místní nabídce klikněte na Uložit jako > Sešit aplikace Microsoft Excel.

Další možnosti uložení můžete zvolit na záložce Nastavení formátů > XLS(X) dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

CSV

Uložení textu ve formátu CSV:

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a vyberte dokument CSV. Pokud požadovaný formát není v seznamu zobrazen, zvolte Uložit v jiných formátech... a v otevřeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát. Případně klikněte na Soubor > Uložit jako > dokument CSV.

Dokument bude uložen ve formátu CSV. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce CSV.

Chcete-li uložit jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete uložit a v místní nabídce klikněte na Uložit jako > Dokument CSV.

Další možnosti uložení můžete zvolit na záložce Nastavení formátů > CSV dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.