Vytváření dokumentů Microsoft Word

V okně Nová úloha můžete vytvářet dokumenty aplikace Microsoft Word ze souborů PDF a obrázků a ze souborů v libovolném z podporovaných formátů. Také můžete převádět a slučovat několik souborů do jednoho dokumentu Microsoft Word.

Převod jednoho nebo více souborů

 1. Klikněte na tlačítko Otevřít záložku a poté klikněte na Převést na Microsoft Word.
 2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte jeden nebo více souborů, které se mají převést.
 3. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Zachovat formátování.
   Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu:
   • Přesná kopie
    Výstupní dokument bude vypadat téměř stejně jako originál, ale nabídne omezené možnosti úprav.
   • Upravitelná kopie
    Vzhled výstupního dokumentu se může mírně lišit od originálu, ale lze jej snadno upravovat.
   • Naformátovaný text
    Budou zachovány typy písem, velikosti písma a formátování odstavců. Výstupní text bude umístěn do jednoho sloupce.
   • Prostý text
    Bude zachováno pouze formátování odstavců. Výstupní text bude umístěn do jednoho sloupce a v celém dokumentu bude použito jedno písmo.
  2. Jazyky OCR Zvolte jazyk(y) svého dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  3. Zachovat obrázky Chcete-li ve výstupním dokumentu zachovat obrázky, zvolte tuto možnost.
  4. Zachovat záhlaví, zápatí a čísla stránek Zvolte tuto možnost, pokud chcete zachovat záhlaví, zápatí a čísla stránek.
  5. Další možnosti... Otevře záložku DOC(X)/RTF/ODT dialogového Nastavení formátů okna.
 4. Pokud je to nutné, přidejte nebo odeberte soubory.
 5. Klikněte na tlačítko Převést do aplikace Word.
 6. Zadejte cílovou složku pro výstupní soubor.
  Po dokončení úlohy bude výsledný dokument Microsoft Word umístěn do zadané složky.

Slučování souborů

 1. Klikněte na tlačítko Otevřít záložku a poté klikněte na Převést na Microsoft Word.
 2. V dialogovém okně, které se otevře, zvolte soubory, které chcete převést.
 3. Specifikujte nastavení převodu.
 4. Pokud je to nutné, přidejte nebo odeberte soubory.
 5. Seřaďte soubory do požadovaného pořadí a zvolte možnost Spojit všechny soubory do jednoho dokumentu.
 6. Klikněte na tlačítko Převést do aplikace Word.
 7. Zadejte název a cílovou složku pro výstupní soubor.
  Po dokončení úlohy bude výsledný dokument Microsoft Word umístěn do zadané složky.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.