Typy dokumentů PDF

Vlastnosti dokumentu PDF závisí na programu, ve kterém byl vytvořen. Některé dokumenty PDF nabízejí možnost vyhledávání a text z nich lze kopírovat, zatímco v jiných dokumentech to je možné při otevření ve speciálních aplikacích, jako je aplikace ABBYY FineReader. Existují tři typy dokumentů PDF.

Dokumenty PDF jen s obrázky

Dokumenty PDF jen s obrázky se vytvářejí z naskenovaných tištěných dokumentů. Obsahují pouze obrazy stránek bez textové vrstvy. V souborech PDF jen s obrázky nelze vyhledávat a text, který obsahují, nelze upravovat ani označovat v aplikacích pro prohlížení PDF.

ABBYY FineReader PDF používá speciální proces OCR na pozadí, který vytváří dočasnou textovou vrstvu v dokumentech, které obsahují jen obrázky, a tak v nich lze vyhledávat a kopírovat z nich text, a dokonce i upravovat obrazy jejich stránek. Aplikace ABBYY FineReader PDF navíc umožňuje ukládání této textové vrstvy do dokumentu, takže v textu dokumentu lze následně vyhledávat a lze ho i kopírovat do dalších aplikací. Viz také: Nastavení PDF.

Soubory PDF s možností vyhledávání

Dokumenty PDF s možností vyhledávání obsahují obrazy stránek a pod nimi neviditelnou textovou vrstvu. Dokumenty tohoto typu se obvykle vytvářejí při skenování tištěného dokumentu, jeho rozpoznání a následném uložení rozpoznaného textu do textové vrstvy.

Když dokument PDF otevřete v aplikaci ABBYY FineReader, aplikace dokument zanalyzuje a zjistí, zda obsahuje použitelnou textovou vrstvu. Viz také: Možnosti OCR. Pokud dokument obsahuje textovou vrstvu, lze v něm vyhledávat a text z něj lze kopírovat do libovolné aplikace pro práci se soubory PDF. Na rozdíl od mnoha jiných aplikací pro práci se soubory PDF aplikace ABBYY FineReader také umožňuje úpravy textu v dokumentech PDF s možností vyhledávání.

V aplikaci ABBYY FineReader lze dokumenty PDF s možností vyhledávání vytvořit následovně:

  1. přidáním textové vrstvy do dokumentu PDF obsahujícího jen obrázky;
  2. převodem dokumentů PDF a obrazových souborů do formátu PDF s možností vyhledávání. To lze provést kliknutím na možnost Text pod obrazem stránky ve skupině možností Nastavení PDF s možností vyhledávání v nastavení formátu dokumentu PDF. Viz také: Nastavení PDF.

Dokumenty PDF vytvořené v jiných aplikacích

Dokumenty PDF s možností vyhledávání lze vytvořit z dokumentů v různých formátech s možností úprav (například DOCX). Dokumenty tohoto typu obsahují textovou vrstvu a obrázky, ale neobsahují obrazy stránek. V těchto dokumentech lze vyhledávat a text a obrázky z nich lze kopírovat a upravovat, ovšem za předpokladu, že takové akce nevyžadují zadání hesla (nebo uživatel toto heslo zná).

Dokumenty PDF tohoto typu lze vytvořit následovně:

  1. otevřením dokumentu s možností úprav v programu, kde byl vytvořen, a jeho uložením ve formátu PDF;
  2. Převodem jiného typu dokumentu PDF nebo dokumentu v jiném formátu do tohoto typu dokumentu PDF pomocí aplikace ABBYY FineReader (v nastavení formátu dokumentu PDF povolte možnost Pouze text a obrázky ve skupině možností Nastavení PDF s možností vyhledávání). Viz také: Nastavení PDF.

Úpravy výsledného dokumentu budou snazší než úpravy jiných typů dokumentů PDF, ale vzhled výsledného dokumentu se může vizuálně lišit od vzhledu originálu.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.