Funkce zabezpečení souborů PDF

Některé dokumenty PDF mohou váš počítač poškodit.

Aplikace ABBYY FineReader má několik funkcí, díky nimž je práce s dokumenty PDF bezpečnější. Program vás požádá o potvrzení, když začnete provádět následující potenciálně nebezpečné akce:

  • otevření přílohy,
  • otevření odkazu,
  • odeslání formuláře s údaji.

Pokud považujete autora dokumentu za důvěryhodného, klikněte na tlačítko Povolit; v opačném případě klikněte na tlačítko Zrušit.

Počítač můžete také chránit před škodlivým kódem JavaScript – stačí zakázat JavaScript v dokumentech PDF. Chcete-li JavaScript zakázat, otevřete dialogové okno Možnosti, klikněte na kartu Jiné a zruště zaškrtnutí možnosti Povolit JavaScript v PDF dokumentech. Když nyní otevřete dokument PDF s kódem JavaScript, v horní části okna se zobrazí následující upozornění:

Pokud osobě (nebo subjektu), která vám dokument PDF poslala, důvěřujete, můžete JavaScript povolit výběrem jedné z následujících možností z rozevíracího seznamu: Nastavení JavaScriptu:

  • Povolit JavaScript pouze pro tento dokument chcete-li povolit JavaScript, když je aktuální dokument otevřený;
  • Povolit JavaScript pro všechny dokumenty chcete-li otevřít dialogové okno Možnosti, kde můžete povolit JavaScript pro všechny dokumenty.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.