Digitální podpis

Editor PDF umožňuje digitálně podepisovat dokumenty a ověřovat jakékoli digitální podpisy v dokumentu. Digitální podpis se používá k určení totožnosti osoby, která podepsala dokument. Digitální podpis lze navíc použít i jako záruku, že nedošlo ke změně podepsaného dokumentu.

Podepsání dokumentu:

 1. Na panelu nástrojů na kartě Zabezpečení klikněte na položku > Přidat digitální podpis....
 2. Vyberte oblast, kam se má podpis umístit, nebo prostě klikněte na požadované místo.
 3. V rozevíracím seznamu vyberte certifikát, který se má použít Podepsat jako. Chcete-li zobrazit vlastnosti certifikátu, vyberte ho a klikněte na Zobrazit certifikát....
  Pokud certifikát, který chcete použít, není na seznamu, budete jej muset nainstalovat. Chcete-li certifikát nainstalovat, klikněte pravým tlačítkem myši v Průzkumníku Windows, v místní nabídce klikněte na Nainstalovat certifikát a postupujte podle pokynů v Průvodci importem certifikátu.
 4. Je-li to nutné, k uvedení důvodu pro podpis dokumentu použijte rozevírací seznam Důvod. Pole Umístění a Kontakt se používají k zadání umístění, kde byl dokument podepsán a vašich kontaktních údajů.
  V poli Důvod můžete buď zvolit hodnotu z rozevíracího seznamu, nebo zadat vlastní text.
 5. V podpisu lze uvést i následující údaje: datum a čas podpisu, údaje o majiteli podpisu i název a číslo verze použitého programu FineReader.
  Můžete také zvolit, které údaje se v podpisu zobrazí, a to zrušením zaškrtnutí názvů polí, u nichž nechcete, aby se zobrazovala.
  Pokud nechcete, aby se v podpisu zobrazovaly názvy polí, zrušte zaškrtnutí Zobrazit štítky.
 6. Je-li to nutné, klikněte na Nastavit server pro časové razítko a uveďte adresu URL serveru. Jsou-li k navázání spojení nutné přihlašovací údaje, uveďte přihlašovací jméno a heslo.
 7. Zvolte možnost Okraje a pozadí a přidejte k podpisu okraj a šedé pozadí.
 8. Zvolte Přidat k digitálnímu podpisu vlastní obrázek, pokud chcete, aby váš podpis obsahoval obrázek. Poté klikněte na tlačítko Zvolit obrázek… a vyhledejte soubor s obrázkem. Obrázek se objeví na levé straně podpisu.
 9. Klikněte na Uložit a podepsat.
 10. Uložte dokument.

Tím se digitální podpis se zadanými parametry přidá do dokumentu.

Podpis obsahuje informace o verzi dokumentu v době podpisu. Pokud do již podepsaného dokumentu přidáte nový podpis, dříve přidané podpisy zůstanou v platnosti.

Zobrazení vlastností podpisu v dokumentu:

 • Klikněte na podpis pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Zobrazit vlastnosti podpisu... v místní nabídce, nebo
 • dvakrát klikněte na podpis v podokně Digitální podpisy.

Po otevření dokumentu PDF aplikace ABBYY FineReader automaticky ověří případné digitální podpisy, které může obsahovat. Výsledky ověření se zobrazí v podokně Digitální podpisy, které také obsahuje podrobné informace o použitých podpisech v dokumentu.

Odstranění podpisu:

 • Klikněte na podpis pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Odstranit podpis v místní nabídce.

Podpis můžete z dokumentu odstranit pouze v případě, máte-li odpovídající digitální certifikát.

Do dokumentu můžete přidat více než jeden digitální podpis.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.