Ukládání výsledků pomocí příkazového řádku

Vyžaduje příslušnou licenci ABBYY FineReader.

Použití příkazového řádku k uložení výsledků převodu při spuštění programu

Pokud chcete převést naskenované dokumenty, soubory PDF a/nebo obrazové soubory do upravitelných formátů, spusťte následující příkaz:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineReaderOCR.exe

Cesta k souboru FineReaderOCR.exe v adresáři instalace aplikace.

Pokud cesta k souboru obsahuje mezery, uzavřete celou cestu do uvozovek.

<ImageSourceCommands> – zdrojové dokumenty určené k rozpoznávání Pro více informací viz Parametry příkazového řádku pro převod dokumentů.
<RecognitionCommands> – parametry rozpoznávání Pro více informací viz Parametry příkazového řádku pro převod dokumentů.
<ExportCommands> – uložení výsledků /out Out.Ext

Out.Ext je cestou k souboru, který bude obsahovat výsledky rozpoznávání, přičemž .Ext je příponou souboru. Pokud už soubor s tímto názvem existuje, bude místo vytvoření upraven.


Pro seznam podporovaných formátů souboru viz Podporované formáty dokumentů.

<OtherCommands> /report ReportFile Vytvoří zprávu o dokončené úloze porovnávání.  ReportFile je cestou k souboru zprávy.

Příklad příkazu:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile\log.txt

Výše uvedený příkaz použije Editor OCR ke konverzi a uložení souboru ve francouzštině s názvem Document1.pdf do souboru s názvem Result.docx. Zároveň vytvoří soubor zprávy s názvem ReportFile.

Použití příkazového řádku k uložení výsledků porovnávání při spuštění programu

Pokud chcete porovnat dvě verze dokumentu a poté uložit výsledek, spusťte následující příkaz:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe/compare Comparator.exe je cesta k souboru Comparator.exe v adresáři instalace aplikace.
<ImageSourceCommands> – dokumenty k porovnání Pro více informací viz Parametry příkazového řádku pro porovnání dokumentů.
<ComparisonCommands> – nastavení porovnání Pro více informací viz Parametry příkazového řádku pro porovnání dokumentů.
<ExportCommands> – uložení výsledků /saveFile:Out.Ext

Out.Ext je cesta k souboru, který bude obsahovat výsledky porovnávání, přičemž .Ext je příponou souboru. Pokud už soubor s tímto názvem existuje, bude místo vytvoření upraven.


Přípona souboru musí odpovídat formátům režimu ukládání výsledků.


Pro seznam podporovaných formátů souboru viz Podporované formáty dokumentů.

/saveMode:SaveMode

Režim ukládání výsledků porovnávání. Řetězec „SaveMode“ nahraďte jedním z následujících:

  • PdfDocument1 – uloží první dokument ve formátu PDF a přidá komentář ke každému nalezenému rozdílu;
  • PdfDocument2 – uloží druhý dokument ve formátu PDF a přidá komentář ke každému nalezenému rozdílu;
  • Word – uloží seznam nalezených rozdílu jako tabulku v souboru formátu Microsoft Word.

Příklad příkazu:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

Výše uvedený příkaz spustí porovnávání dokumentů ve francouzštině s názvy Document1.pdf a Document2.pdf. Automaticky rozhodne, jestli má použít OCR nebo text dokumentů PDF. Aplikace ABBYY Porovnat dokumenty bude ignorovat všechny rozdíly v interpunkci, nebude seskupovat rozdíly, které nalezne, a uloží výsledky porovnávání do souboru s názvem Comparison.docx (jako tabulku).

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.