Lưu ở định dạng XLS và XLSX

Hiện có các cài đặt sau:

Bố cục tài liệu

Chọn cài đặt phù hợp tùy theo cách sử dụng tài liệu đầu ra của bạn.

 1. Văn bản có định dạng
  Giữ lại phông chữ, cỡ phông và đoạn nhưng không giữ lại chính xác khoảng cách dòng và vị trí của các đối tượng trên trang. Văn bản thu được sẽ được căn trái. Văn bản trong hệ chữ từ phải sang trái sẽ được căn phải.
  Văn bản dọc sẽ trở thành ngang.
 2. Văn bản thuần túy
  Không giữ lại định dạng.

Cài đặt ảnh

Bạn có thể lưu ảnh trong tài liệu XLSX. Tài liệu chứa số lượng ảnh lớn có thể có kích cỡ rất lớn. Chất lượng của ảnh và kích cỡ của tệp thu được có thể được tinh chỉnh bằng các tùy chọn trong Giữ lại ảnh (chỉ XLSX) danh sách thả xuống.

Gợi ý. Để thay đổi các tham số lưu ảnh, nhấp Tùy chỉnh.... Chọn cài đặt mong muốn trong hộp thoại Cài đặt tùy chỉnh và nhấp OK.

Cài đặt văn bản

 • Giữ lại đầu trang và chân trang
  Bật tùy chọn này nếu bạn muốn giữ văn bản của đầu trang và chân trang. Nếu tắt tùy chọn này, đầu trang và chân trang sẽ không được giữ nguyên.
 • Bỏ qua văn bản nằm ngoài bảng
  Chỉ lưu bảng và bỏ qua phần còn lại.
 • Chuyển đổi giá trị dạng số sang số
  Chuyển số sang định dạng "Số" trong tài liệu XLSX. Microsoft Excel có thể thực hiện các phép tính số học trên các ô này.
 • Tạo bảng tính riêng cho mỗi trang (chỉ XLSX)
  Chọn tùy chọn này để lưu các trang từ tài liệu nguồn dưới dạng bảng tính riêng.

Giữ gìn siêu dữ liệu văn bản, chẳng hạn như tác giả và từ khóa

Giữ nguyên siêu dữ liệu khi bạn lưu tài liệu. Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Nếu bạn muốn thay đổi siêu dữ liệu của tài liệu, nhấp vào nút Chỉnh sửa siêu dữ liệu..., thực hiện các thay đổi mong muốn và nhấp OK.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.