Lưu ở định dạng PDF

ABBYY FineReader cho phép bạn lưu toàn bộ tài liệu PDF hoặc các trang được chọn. Có nhiều tùy chọn lưu khác nhau.

  • Để lưu tài liệu PDF cho phép người dùng chọn, sao chép và chỉnh sửa nội dung, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu dưới dạng trên thanh công cụ chính và chọn Tài liệu PDF có thể tìm kiếm. Hoặc, nhấp vào Tệp > Lưu dưới dạng > Lưu dưới dạng tài liệu PDF có thể tìm kiếm....

    Tài liệu sẽ được lưu dưới dạng tệp PDF có thể tìm kiếm. Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn trên PDF tab.
  • Để lưu tài liệu PDF không cho phép người dùng chọn, sao chép và chỉnh sửa nội dung, nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Lưu dưới dạng trên thanh công cụ chính và chọn Tài liệu PDF chỉ hình ảnh. Hoặc, nhấp vào Tệp > Lưu dưới dạng Lưu dưới dạng tài liệu PDF chỉ hình ảnh....

Tài liệu sẽ được lưu dưới dạng tệp PDF chỉ hình ảnh. Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn trên PDF tab.

Để lưu chỉ một số trang của tài liệu, trên ô Trang, chọn các trang bạn muốn lưu và trên trình đơn lối tắt, nhấp vào Lưu dưới dạng > Tài liệu PDF có thể tìm kiếm (hoặc Tài liệu PDF chỉ hình ảnh).

Bạn có thể chọn các tùy chọn lưu bổ sung trên tab Cài đặt định dạng > PDF của hộp thoại Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.