Lưu ở định dạng PDF/A

PDF Editor cho phép bạn lưu tài liệu ở định dạng PDF/A, một định dạng dùng để lưu trữ lâu dài.

Tài liệu PDF/A chứa tất cả thông tin được yêu cầu để hiển thị chính xác:

 • Tất cả các phông chữ được nhúng vào tài liệu (ngoài trừ văn bản không hiển thị).
 • Chỉ các phông chữ có thể nhúng được sử dụng.
 • Màu được hiển thị chính xác bất kể trên thiết bị nào.
 • Siêu dữ liệu được sử dụng trong tài liệu tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành.

Không hỗ trợ:

 • âm thanh, video và đối tượng 3D
 • tập lệnh
 • mã hóa
 • liên kết đến nội dung bên ngoài
 • nội dung có bản quyền (ví dụ: LZW)

Để lưu văn bản PDF ở định dạng PDF/A:

 1. Nhấp vào Tệp > Lưu thành > Tài liệu PDF.... Ngoài ra, hãy nhấp vào nút trên thanh công cụ trong tab Tài liệu và sau đó nhấp vào Tài liệu PDF....
 2. Trong hộp thoại mở ra, chỉ định tên và vị trí cho tài liệu của bạn.
 3. Chọn Tạo PDF/A rồi chọn một phiên bản PDF/A từ danh sách thả xuống.
 4. Nhấp Lưu.

Bạn có thể tạo tài liệu tương thích với định dạng PDF/A từ nhiều định dạng khác nhau. Xem thêm: Tạo tài liệu PDF.

Phiên bản PDF/A

PDF/A-1

PDF/A-2 PDF/A-3
B, A B, A, U B, A, U
 • 2005: PDF/A-1 được dựa trên PDF 1.4 và hỗ trợ các tính năng sau:
  • A – có thể truy cập – yêu cầu bổ sung đối với tài liệu (thẻ)
  • B – cơ bản – mức tuân thủ cơ bản

ISO 19005-1:2005 (Đính chính 1: 2007, Đính chính 2: 2011).

 • 2011: PDF/A-2 được dựa trên PDF 1.7 và hỗ trợ các tính năng bổ sung:
  • U - Unicode
  • Nén JPEG2000
  • trong suốt
  • Tệp đính kèm PDF/A
  • chữ ký số

ISO 19005-2:2011.

 • 2012: PDF/A-3 hộ trợ các tính năng bổ sung:
  • tệp đính kèm ở định dạng bất kỳ

ISO 19005-3:2012.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.