Mở hình ảnh và tệp PDF

ABBYY FineReader cho phép bạn mở tệp PDF và tệp hình ảnh ở định dạng bất kỳ được hỗ trợ.

Hoàn thành các bước sau để mở một hình ảnh hoặc tệp PDF:

  1. Trong OCR Editor, nhấp trên thanh công cụ hoặc nhấp Tệp > Mở hình ảnh....
  2. Trong hộp thoại mở ra, chọn một hoặc nhiều tệp hình ảnh hoặc PDF.
  3. Nếu bạn chọn một tệp có nhiều trang, bạn có thể chỉ định phạm vi trang để mở.
  4. Chọn Tự động xử lý các trang hình ảnh khi chúng được thêm vào Nếu bạn muốn hình ảnh được xử lý tự động.

Gợi ý. Bạn có thể chỉ định các thao tác chương trình cần thực hiện trên hình ảnh, ví dụ như những lỗi hình ảnh nào cần được chỉnh sửa hoặc tài liệu có cần được phân tích và nhận dạng tự động hay không. Để chỉ định các tùy chọn xử lý hình ảnh, nhấp vào Tùy chọn... nút. Xem Các tùy chọn xử lý hình ảnh để biết chi tiết.

Nếu dự án OCR đã mở khi bạn mở các trang mới, các trang được chọn sẽ được đính vào cuối dự án này. Nếu không có dự án OCR nào đang mở, một dự án mới mới sẽ được tạo từ các trang được chọn.

Để biết thêm thông tin về thao tác với các trang và dự án OCR, xem Các dự án OCR.

Quyền truy cập vào một số tệp PDF có thể bị hạn chế bởi tác giả của tệp. Những hạn chế này bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu và hạn chế mở tài liệu hoặc sao chép nội dung. Khi mở những tệp này, ABBYY FineReader sẽ yêu cầu mật khẩu. 

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.