Hộp danh sách

Hộp Danh sách cho phép người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị từ danh sách.

Để thêm hộp danh sách vào biểu mẫu, hãy chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu và nhấp vào công cụ .
Xem thêm: Thêm trường tương tác

Để sửa hộp danh sách, nhấp chuột phải vào hộp danh sách và chọn Thuộc tính... trên trình đơn lối tắt.
Xem thêm: Sửa trường tương tác

Tab chung

Tab Kiểu dáng

Tab Danh sách các mục

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.