Cài đặt EPUB / FB2

Hiện có các cài đặt sau:

Bố cục tài liệu

Chọn cài đặt phù hợp tùy theo cách sử dụng tài liệu đầu ra của bạn.

  • Văn bản có định dạng
    Giữ lại đoạn nhưng không giữ lại vị trí chính xác của đối tượng hoặc khoảng cách dòng. Văn bản thu được sẽ được căn trái. Văn bản trong hệ chữ từ phải sang trái sẽ được căn phải.
    Văn bản dọc sẽ trở thành ngang.
    Kiểu phông chữ sẽ chỉ được giữ lại ở định dạnh EPUB.
  • Văn bản thuần túy
    Không giữ lại định dạng.

Nếu bạn định lưu thành định dạng EPUB, bạn có thể giữ nguyên phông chữ bằng cách chọn tùy chọn Văn bản có định dạng từ danh sách thả xuống Bố cục tài liệu và bật tùy chọn Giữ nguyên phông chữ và cỡ phông (chỉ ở dạng EPUB) bên dưới. Chọn tùy chọn Phông chữ đã nhúng để nhúng phông chữ của tài liệu trong sách điện tử thu được.
Một số thiết bị và phần mềm không hiển thị phông chữ nhúng.

Tạo trang bìa

Bật tùy chọn Sử dụng trang đầu tiên làm trang bìa sách điện tử nếu bạn muốn sử dụng trang đầu tiên trong tài liệu làm bìa.

Cài đặt ảnh

Tài liệu chứa số lượng ảnh lớn có thể có kích cỡ rất lớn. Chất lượng của ảnh và kích cỡ của tệp thu được có thể được tinh chỉnh bằng các tùy chọn trong Giữ hình ảnh danh sách thả xuống.

Gợi ý. Để thay đổi cài đặt lưu ảnh, nhấp vào Tùy chỉnh.... Trong hộp thoại  Cài đặt tùy chỉnh, chọn cài đặt mong muốn và nhấp OK.

Cài đặt EPUB

Bạn có thể chọn phiên bản định dạng EPUB nào bạn muốn sử dụng.

Giữ gìn siêu dữ liệu văn bản, chẳng hạn như tác giả và từ khóa

Giữ nguyên siêu dữ liệu khi bạn lưu tài liệu. Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Nếu bạn muốn thay đổi siêu dữ liệu của tài liệu, nhấp vào nút Chỉnh sửa siêu dữ liệu..., thực hiện các thay đổi mong muốn và nhấp OK.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.