Збереження результатів під час роботи з командним рядком

Доступно тільки за наявності відповідної ліцензії ABBYY FineReader.

Збереження результатів конвертації під час запуску програми з командного рядка

Щоб запустити конвертацію відсканованих документів, PDF-документів і файлів зображень у редаговані формати зі збереженням результату, виконайте таку команду:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands><RecognitionCommands><ExportCommands><OtherCommands>

FineReaderOCR.exe

Шлях до файлу FineReaderOCR.exe в папці встановлення програми.

Якщо повний шлях до файлу містить пробіли, помістіть його в лапки.

<ImageSourceCommands> — початкові документи для розпізнавання Докладніше див. у статті "Параметри командного рядка для конвертації документів".
<RecognitionCommands> — параметри розпізнавання Докладніше див. у статті "Параметри командного рядка для конвертації документів".
<ExportCommands> — збереження результатів /out Out.Ext

Out.Ext — шлях до файлу з результатами розпізнавання, де .Ext — розширення файлу. Якщо файл уже існує, він буде змінений.


Список підтримуваних форматів див. у статті "Підтримувані формати документів".

<OtherCommands> /report ReportFile Створення звіту про виконане завдання конвертації, де ReportFile — шлях до файлу звіту.

Приклад:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile\log.txt

У результаті файл Document1.pdf французькою мовою буде конвертований і збережений у файл Result.docx за допомогою OCR-редактора. Під час цього буде створено файл звіту ReportFile.

Збереження результатів порівняння під час запуску програми з командного рядка

Щоб запустити порівняння двох версій документа зі збереженням результату, виконайте таку команду:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands><ComparisonCommands><ExportCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe — шлях до файлу Comparator.exe в папці встановлення програми.
<ImageSourceCommands> — документи для порівняння Докладніше див. у статті "Параметри командного рядка для порівняння документів".
<ComparisonCommands> — налаштування порівняння Докладніше див. у статті "Параметри командного рядка для порівняння документів".
<ExportCommands> — збереження результатів /saveFile:Out.Ext

Out.Ext — шлях до файлу з результатами порівняння, де .Ext — розширення файлу. Якщо файл уже існує, він буде змінений.


Розширення файлу має відповідати формату режиму збереження результатів.


Список підтримуваних форматів див. у статті "Підтримувані формати документів".

/saveMode:SaveMode

Режим збереження результатів порівняння. Замість SaveMode використовуйте одне з таких значень:

  • PdfDocument1 — збереження першого документа в форматі PDF із коментарями в місцях змін;
  • PdfDocument2 — збереження другого документа в форматі PDF з коментарями в місцях змін;
  • Word — збереження списку відмінностей як таблиці в форматі Microsoft Word.

Приклад:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

У результаті програма запустить порівняння документів Document1.pdf і Document2.pdf французькою мовою, автоматично визначивши: використовувати OCR чи текст із PDF. ABBYY Порівняння документів проігнорує відмінності в пунктуації, не буде об’єднувати знайдені відмінності в групи та збереже результати порівняння в файл Comparison.docx як таблицю.

12.06.2024 14:31:57

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.