Rýchla konverzia

Môžete použiť vstavané úlohy na karte Otvoriť obrazovky Nová úloha, aby ste previedli súbory PDF alebo snímky, alebo aby ste vytvorili nový súbor PDF zo súborov v rôznych formátoch.

Konverzia jedného alebo viacerých súborov

 1. Kliknite na kartu Otvoriť a potom kliknite na požadovanú úlohu:
  • Konvertovať do formátu PDF vytvorí súbory PDF zo súborov *.docx, *.html, *.jpeg a iných súborov. Túto úlohu môžete tiež použiť na zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu PDF.
  • Konvertovať do dokumentu programu Microsoft Word vytvorí zo súborov PDF a súborov snímok dokumenty programu Word. Túto úlohu môžete tiež použiť na zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu programu Microsoft Word.
  • Konvertovať do dokumentu programu Microsoft Excel vytvorí zo súborov PDF a súborov snímok tabuľkové hárky programu Excel. Túto úlohu môžete tiež použiť na zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu programu Excel.
  • Konvertovať do iných formátov skonvertuje súbory PDF a súbory snímok na populárne formáty, vrátane *.odt, *.pptx, *.epub, *.html a mnohých iných.
 2. V otvorenom dialógovom okne vyberte jeden alebo viac súborov určených na konverziu.
 3. Zadajte nastavenia konverzie.
  Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Kliknite na tlačidlo Konvertovať na <format>.
 6. Zadajte cieľový priečinok výstupného súboru.
  Po dokončení úlohy sa výsledný súbor uloží do vami zadaného priečinka.

Zlučovanie súborov

 1. Kliknite na kartu Otvoriť a potom kliknite na požadovanú úlohu.
 2. Otvorí sa dialógové okno. V ňom vyberte súbory, ktoré chcete konvertovať.
 3. Zadajte nastavenia konverzie.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Usporiadajte súbory do požadovaného poradia a vyberte možnosť Skombinovať všetky súbory do jedného dokumentu.
 6. Kliknite na tlačidlo Konvertovať na <format>.
 7. Zadajte názov a cieľový priečinok výstupného súboru.

Po dokončení úlohy sa výsledný súbor uloží do vami zadaného priečinka.

Pokročilú konverziu použite pre veľké dokumenty s komplikovanými rozloženiami.

Pozrite tiež: :

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.