Vytváranie dokumentov programu Microsoft Word

V okne Nová úloha môžete vytvoriť dokumenty programu Microsoft Word zo súborov PDF, snímok a zo súborov v ľubovoľnom z podporovaných formátov. Môžete tiež konvertovať a zlučovať viacero súborov do jedného dokumentu programu Microsoft Word.

Konverzia jedného alebo viacerých súborov

 1. Kliknite na kartu Otvoriť, potom na Konvertovať do formátu Microsoft Word.
 2. V otvorenom dialógovom okne vyberte jeden alebo viac súborov určených na konverziu.
 3. Zadajte nastavenia konverzie. Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
  1. Zachovať formátovanie.
   • Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument:
   • Presná kópia
    Výstupný dokument bude vyzerať takmer rovnako ako originál, ale ponúkne obmedzené možnosti úprav.
   • Upraviteľná kópia
    Vzhľad výstupného dokumentu sa môže mierne líšiť od originálu, ale dokument bude možné jednoducho upraviť.
   • Formátovaný text
    Typy písem, veľkosti písem a formátovanie odsekov sa zachovajú. Výstupný text sa umiestni do jedného stĺpca.
   • Iba text
    Zachová sa iba formátovanie odsekov. Výstupný text sa umiestni do jedného stĺpca a v celom dokumente sa použije jedno písmo.
  2. Jazyky OCR Vyberte jazyk(y) dokumentu. Pozrite tiež: Jazyky rozpoznávania.
  3. Zachovať obrázky Vyberte túto možnosť, ak chcete vo výstupnom dokumente zachovať obrázky.
  4. Zachovať hlavičky, päty a čísla strán Vyberte túto možnosť, ak chcete zachovať hlavičky, päty a čísla strán.
  5. Ďalšie možnosti... Otvorí kartu DOC(X)/RTF/ODT dialógového Nastavenia formátu okna.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Kliknite na tlačidlo Konvertovať do dokumentu programu Word.
 6. Zadajte cieľový priečinok výstupného súboru.
  Po dokončení úlohy sa výsledný dokument programu Microsoft Word uloží do vami zadaného priečinka.

Zlučovanie súborov

 1. Kliknite na kartu Otvoriť, potom na Konvertovať do formátu Microsoft Word.
 2. Otvorí sa dialógové okno. V ňom vyberte súbory, ktoré chcete konvertovať.
 3. Zadajte nastavenia konverzie.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Usporiadajte súbory do požadovaného poradia a vyberte možnosť Skombinovať všetky súbory do jedného dokumentu.
 6. Kliknite na tlačidlo Konvertovať do dokumentu programu Word.
 7. Zadajte názov a cieľový priečinok výstupného súboru.
  Po dokončení úlohy sa výsledný dokument programu Microsoft Word uloží do vami zadaného priečinka.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.