Vytváranie dokumentov PDF

V okne Nová úloha môžete:

 • Vytvoriť súbory PDF zo súborov v rôznych formátoch.
 • Konvertovať viaceré súbory do formátu PDF.
 • Zlúčiť viaceré súbory do jedného súboru PDF.
 • Vytvoriť prehľadávateľné súbory PDF.
 • Vytvoriť dokumenty kompatibilné s formátom PDF/A.

Konverzia jedného alebo viacerých súborov

 1. Kliknite na kartu Otvoriť, potom na Konvertovať do formátu PDF.
 2. V otvorenom dialógovom okne vyberte jeden alebo viac súborov určených na konverziu.
 3. Zadajte nastavenia konverzie. Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
  1. Kvalita obrazu Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete upraviť použitím možností v rozbaľovacom zozname Kvalita obrazu:
   • Najlepšia kvalita
    Túto možnosť vyberte, ak chcete zachovať kvalitu obrázkov a snímky strany. Zachová sa pôvodné rozlíšenie.
   • Vyvážené
    Túto možnosť vyberte, ak chcete zmenšiť veľkosť výstupného súboru PDF bez príliš veľkej straty kvality obrázkov.
   • Kompaktná veľkosť
    Túto možnosť vyberte, ak chcete získať súbor PDF s malou veľkosťou. Zníži sa tak kvalita obrázkov.
   • Vlastné...
    Túto možnosť vyberte, ak chcete prispôsobiť ukladanie obrázkov. V dialógovom okne Vlastné nastavenia zadajte požadované hodnoty a kliknite na OK.
  2. Celotextové hľadanie Túto rozbaľovaciu ponuku použite na aktiváciu alebo deaktiváciu celotextového vyhľadávania vo výstupnom dokumente:
   • Ako v pôvodnom dokumente Text na obrázkoch sa nerozpozná. Používatelia budú môcť vyhľadávať vo výstupnom dokumente iba v prípade, že pôvodný dokument má textovú vrstvu.
   • Hľadať v texte a obrázkoch Text na obrázkoch sa rozpozná. Používatelia budú môcť vyhľadávať vo výstupnom dokumente.
   • Vypnúť celotextové hľadanie Dokument sa skonvertuje do dokumentu PDF obsahujúceho iba snímky. Používatelia nebudú môcť vyhľadávať vo výstupnom dokumente.
  3. Vytvoriť dokumenty PDF/A Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť dokument kompatibilný s formátom PDF/A. Štandardne sa vytvorí dokument vo formáte PDF/A-2b. Kliknite na Ďalšie možnosti... pre výber inej verzie formátu PDF/A.
  4. Použiť kompresiu MRC Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť kompresiu pre obsah zmiešaného rastra (angl. Mixed Raster Content, MRC) na zmenšenie veľkosti súboru bez pozorovateľnej straty kvality obrázkov.
  5. Jazyky OCR Vyberte jazyk(y) dokumentu. Pozrite tiež: Jazyky rozpoznávania.
  6. Nastavenia predbežného spracovania snímky... Tu môžete špecifikovať niektoré ďalšie úpravy, ktoré chcete vykonať na svojich skenoch a súboroch s obrázkami, aby ste zlepšili ich vzhľad a kvalitu konverzie. Pozrite tiež: Možnosti spracovania snímky.
  7. Ďalšie možnosti... Otvorte kartu PDF dialógového Nastavenia formátu okna.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Kliknite na tlačidlo Konvertovať do formátu PDF.
 6. Zadajte cieľový priečinok výstupného súboru.
  Po dokončení úlohy sa výsledný dokument PDF uloží do vami zadaného priečinka.

Zlučovanie súborov

 1. Kliknite na kartu Otvoriť, potom na Konvertovať do formátu PDF.
 2. Otvorí sa dialógové okno. V ňom vyberte súbory, ktoré chcete konvertovať.
 3. Zadajte nastavenia konverzie.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Usporiadajte súbory do požadovaného poradia a vyberte možnosť Skombinovať všetky súbory do jedného dokumentu.
 6. Kliknite na tlačidlo Konvertovať do formátu PDF.
 7. Zadajte názov a cieľový priečinok výstupného súboru.
  Po dokončení úlohy sa výsledný dokument PDF uloží do vami zadaného priečinka.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.