Funkcie zabezpečenia PDF

Niektoré dokumenty PDF môžu poškodiť váš počítač.

Program ABBYY FineReader obsahuje niekoľko funkcií, vďaka ktorým je práca s dokumentmi PDF bezpečnejšia. Keď vykonáte nasledujúce potenciálne nebezpečné akcie, program vás požiada o potvrdenie:

  • Otváranie príloh
  • Otváranie prepojení
  • Odosielanie údajov formulára.

Ak dôverujete tvorcovi dokumentu, kliknite na Povoliť, v opačnom prípade kliknite na Zrušiť.

Svoj počítač môžete chrániť pred škodlivým kódom aj vypnutím jazyka JavaScript v dokumentoch PDF. Ak chcete vypnúť jazyk JavaScript, otvorte dialógové okno Možnosti, kliknite na kartu Iné a zrušte začiarknutie možnosti Povoliť jazyk JavaScript v dokumentoch PDF. Keď otvoríte dokument PDF s jazykom JavaScript, v hornej časti okna sa zobrazí nasledujúce upozornenie:

Ak dôverujete osobe alebo subjektu, ktorý vám poslal dokument PDF, jazyk JavaScript môžete povoliť vybratím jednej z nasledujúcich možností v rozbaľovacom zozname Nastavenia jazyka JavaScript:

  • Aktivovať JavaScript len pre tento dokument ak chcete povoliť jazyk JavaScript, keď je otvorený aktuálny dokument.
  • Aktivovať JavaScript pre všetky dokumenty, aby sa otvorilo dialógové okno Možnosti, kde môžete povoliť jazyk JavaScript pre všetky dokumenty.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.