Nastavenia DjVu

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Režim ukladania

Podľa toho, akým spôsobom chcete používať svoj dokument, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Text pod obrazom strany
    Táto možnosť uloží celú stranu ako snímku a umiestni rozpoznaný text pod ňu. Vďaka tomu získate prehľadávateľný dokument DjVu, ktorý vyzerá takmer ako originál.
  • Len obraz strany
    Táto možnosť uloží presnú snímku strany. Výstupný dokument bude vyzerať takmer rovnako ako originál, ale v texte dokumentu sa nebude dať vyhľadávať.

Nastavenia obrázkov

Dokumenty s veľkým počtom obrázkov môžu byť veľmi veľké. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete upraviť pomocou možností v rozbaľovacom zozname Kvalita obrazu.

Tip. Ak chcete zmeniť nastavenia ukladania obrázkov, kliknite na Vlastné.... V dialógovom okne Vlastné nastavenia vyberte požadované nastavenia a kliknite na OK.

Viac vrstiev

Formát DjVu využíva špeciálny spôsob kompresie, ktorá rozdeľuje snímku strany do vrstiev a na každú z nich používa rozličné spôsoby kompresie. Program ABBYY FineReader s predvolenými nastaveniami automaticky určí, či sa na strane musí použiť kompresia viacerých vrstiev (t. j. možnosť Viac vrstiev je nastavená naAutomaticky). Možnosť Viac vrstiev nastavte na Vždy zapnuté, ak chcete použiť kompresiu viacerých vrstiev na všetkých stranách, alebo na Vždy vypnuté, ak nechcete použiť kompresiu viacerých vrstiev.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku OK.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.