Digitálny podpis

Program PDF Editor umožňuje digitálne podpisovať dokumenty a overiť akýkoľvek digitálny podpis v dokumente. Digitálny podpis umožňuje zistiť totožnosť osoby, ktorá podpísala dokument. Digitálny podpisu je okrem toho možné použiť na zabezpečenie, že sa podpísaný dokument nezmenil.

Podpísanie dokumentu:

 1. Na paneli s nástrojmi na karte Zabezpečenie kliknite na položku > Pridať digitálny podpis...
 2. Vyberte oblasť, kde chcete umiestniť podpis, alebo jednoducho kliknite na požadované umiestnenie.
 3. V rozbaľovacom zozname Podpísať ako vyberte certifikát, ktorý sa má použiť. Ak chcete zobraziť vlastností certifikátu, vyberte ho a kliknite na Zobraziť Certifikát....
  Ak sa certifikát, ktorý chcete použiť, nenachádza v zozname, musíte ho nainštalovať. Ak chcete nainštalovať certifikát, kliknite pravým tlačidlom myši v programe Windows Prieskumník, v ponuke skratiek kliknite na Inštalovať certifikát a postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi importom certifikátov.
 4. V prípade potreby použite rozbaľovací zoznam Dôvod na určenie dôvodu podpísania dokumentu. Polia Umiestnenie a Kontakt sa používajú na zadanie miesta, kde bol dokument podpísaný, a vašich kontaktných údajov.
  V poli Dôvod môžete vybrať hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu alebo zadať vlastný text.
 5. V podpise možno uviesť aj tieto údaje: dátum a čas podpisu, údaje vlastníka podpisu, ako aj názov a číslo verzie použitého programu FineReader.
  Zrušením začiarknutia názvov polí, ktoré nechcete zobrazovať, si môžete vybrať aj to, ktoré informácie sa v podpise zobrazia.
  Ak nechcete, aby sa v podpise zobrazovali názvy polí, zrušte začiarknutie poľa Zobraziť etikety.
 6. Ak je to potrebné, kliknite na Nastaviť servera časovej pečiatky a zadajte adresu URL servera. Ak sú na vytvorenie pripojenia potrebné prihlasovacie údaje, zadajte prihlasovacie meno a heslo.
 7. Výberom možnosti Orámovanie a pozadie možno pridať do podpisu rámček a sivé pozadie.
 8. Vyberte Pridať používateľský obrázok do digitálneho podpisu, ak chcete pridať do podpisu aj obrázok. Potom kliknite na tlačidlo Vybrať obrázok... a prejdite na súbor s obrázkom. Obrázok sa zobrazí naľavo od podpisu.
 9. Kliknite na Uložiť a podpísať.
 10. Uložte dokument.

Týmto sa do dokumentu pridá digitálny podpis so zadanými parametrami.

Podpis obsahuje informácie o verzii dokumentu v čase podpisu. Ak pridáte nový podpis do už podpísaného dokumentu, skôr pridané podpisy zostanú v platnosti.

Zobrazenie vlastností podpisu v dokumente:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na podpis a kliknite na Zobraziť vlastnosti podpisu... v ponuke skratiek alebo
 • Dvakrát kliknite na podpis v table Digitálne podpisy.

Program ABBYY FineReader pri otvorení dokumentu PDF automaticky overuje digitálne podpisy v dokumente, ak existujú. Výsledky overenia sa zobrazia v table Digitálne podpisy, ktorá obsahuje aj podrobné informácie o podpisoch použitých v dokumente.

Odstránenie podpisu:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na podpis a kliknite na Odstrániť podpis v ponuke skratiek.

Podpis môžete z dokumentu odstrániť, iba ak máte zodpovedajúci digitálny certifikát.

Do dokumentu môžete pridať viac ako jeden digitálny podpis.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.