Aktuálny dátum a čas na pečiatkach a v hlavičkách a pätách

Môžete vytvoriť pečiatky a hlavičkách a pätách zobrazujúce aktuálny dátum. V správcovi pečiatok alebo správcovi hlavičkách a pätách použite nasledujúce značky.

Značka Príklad
<d/> Dátum v krátkom formáte 07.02.2013
<date/> Dátum v dlhom formáte 7. február 2013
<t12/> Čas v 12 hodinovom formáte 9:22 PM
<t24/> Čas v 24 hodinovom formáte 21:22
<time/> Čas vo formáte HH:MM:SS 21:22:51

Miestne nastavenia počítača predvolene určujú formáty dátumu a času. Môžete určiť iný formát. Napríklad <d=RUS/>, <date=USA/> alebo <time=ENG/>. Výsledok sa okamžite zobrazí v table s ukážkou.

Ak chcete zobraziť niekoľko príkladov, kliknite sem

Môžete zadať vlastné formáty dátumu a času.

Ak chcete zobraziť niekoľko príkladov, kliknite sem

Formáty dátumu a času môžete zadať pomocou značiek <date/> a <time/>.

Parametre značky <date/>

Príklad
Rok
%y Rok ako číslo od 01 do 99 (s úvodnými nulami) 01
%#y Rok ako číslo od 1 do 99 (bez úvodných núl) 1
%Y Rok ako číslo od 0001 do 9999 (s úvodnými nulami) 2013
%#Y Rok ako číslo od 1 do 9999 (bez úvodných núl) 2013
Mesiac
%b Skrátené názvy mesiacov Feb
%B Úplné názvy mesiacov Február
%m Mesiac ako číslo od 01 do 12 (s úvodnými nulami) 02
%#m Mesiac ako číslo od 1 do 12 (bez úvodných núl) 2
Deň mesiaca
%d Deň ako číslo od 01 do 31 (s úvodnými nulami) 07
%#d Deň ako číslo od 1 do 31 (bez úvodných núl) 7
Deň v týždni
%a Skrátené názvy dní Ut
%A Úplné názvy mesiacov Utorok

Parametre značky <time/>

Príklad
Hodiny
%H Hodiny v 24 hodinovom formáte (od 00 do 23, s úvodnými nulami) 07
%#H Hodiny v 24 hodinovom formáte (od 0 do 23, bez úvodných núl) 7
%I Hodiny v 12 hodinovom formáte (od 01 do 12, s úvodnými nulami) 05
%#I Hodiny v 12 hodinovom formáte (od 1 do 12, bez úvodných núl) 5
%p Označenie A.M./P.M. pre 12 hodinový formát* AM
Minúty a sekundy
%M Minúty ako číslo od 00 do 59 (s úvodnými nulami) 04
%#M Minúty ako číslo od 0 do 59 (bez úvodných núl) 4
%S Sekundy ako číslo od 00 do 59 (s úvodnými nulami) 04
%#S Sekundy ako číslo od 0 do 59 (bez úvodných núl) 4

Ďalší parameter

%%

Znak percenta

Zmena miestnych nastavení

______________________

* Dostupné iba pre oblasti USA, ENG, HUN a CZ.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.