Spôsoby inštalácie a aktivácie podľa typu licencie a verzie produktu

Dostupnosť spôsobov nasadenia pre jednotlivé typy licencií

Samostatná Na pracovnú stanicu Súbežná Terminálový server
Inštalácia na jeden počítač (štandardná inštalácia softvéru) + + Neodporúča sa +
Inštalácia na terminálový server - - + +
Inštalácia na viac ako jeden počítač: správcovský inštalačný bod - + + -
Inštalácia na viac ako jeden počítač: správcovský inštalačný bod s automatickou aktiváciou - + - -

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.