Príklad: nasadenie programu ABBYY FineReader 14 (64-bitového alebo 32-bitového) pomocou služby Active Directory

 1. Vytvorte správcovský inštalačný bod (pozrite si časť Administrátorská inštalácia s licenčným serverom a správcom licencií) alebo inštalačný bod pre viacerých používateľov (pozrite si časť Nasadenie distribučného balíka pre viacerých používateľov s licenciami na pracovnú stanicu).
  Poznámka. Pri používaní služby Active Directory® na nasadenie programu ABBYY FineReader 14 musia mať kontá doménových počítačov povolenia na čítanie priečinka správcovskej inštalácie.
 2. Spustite konzolu Group Policy Management Console (gpmc.msc).
 3. V strome naľavo vyberte lokalitu, doménu alebo inú organizačnú jednotku obsahujúcu počítač alebo skupinu počítačov. Program FineReader sa nainštaluje na tieto počítače.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý uzol stromu a kliknite na Create a GPO (Vytvoriť GPO) ... and Link it here... (a Prepojiť ho tu...) v ponuke skratiek
 5. Zadajte popisný názov a kliknite na OK.
 6. Kliknite na tlačidlo Add… (Pridať…) v skupine Security Filtering (Filtrovanie zabezpečenia) a určite skupiny obsahujúce počítače, na ktoré chcete nainštalovať program ABBYY FineReader 14.
 7. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt skupinovej politiky (GPO – Group Policy Object), ktorý ste vytvorili, a kliknite na Edit... (Upraviť...) v ponuke skratiek
 8. V dialógovom okne Group Policy Management Editor (Editor objektov skupinovej politiky) kliknite na Computer Configuration (Konfigurácia počítača)>Policies>Software Settings>Software installation (Politiky>Nastavenia softvéru>Inštalácia softvéru).
 9. V ponuke skratiek kliknite na New (Nový)>Package... (Balík...).
 10. Zadajte sieťovú cestu k súboru ABBYY FineReader 14.msi (pri inštalácii na 32-bitové systémy) alebo súboru ABBYY FineReader 14 x64.msi (pri inštalácii na 64-bitové systémy). Tieto súbory sa nachádzajú v distribučnom priečinku ABBYY FineReader 14 na serveri.
 11. Ako metódu nasadenia zvoľte Advanced (Rozšírené).
 12. Otvorí sa dialógové okno. Ak inštalujete 32-bitovú verziu, kliknite na tlačidlo Advanced (Rozšírené) na karte Deployment (Nasadenie) a skonrolujte, či je vypnutá možnosť Make this 32-bit X86 application available to Win64 machines (Sprístupniť túto 32-bitovú X86 aplikáciu počítačom Win64).
 13. Vyberte kartu Modifications (Úpravy) a kliknite na Add... (Pridať...)
 14. Vyberte súbor jazyka rozhrania požadovaného jazyka rozhrania programu ABBYY FineReader 14. Súbory jazyka sa nachádzajú v priečinku správcovskej inštalácie na serveri.

Názvy súborov s príslušnými jazykmi:

1026.mst   Bulharský

1028.mst   Čínština (tradičná)

1029.mst   Český

1030.mst   Dánsky

1031.mst   Nemecký

1032.mst   Grécky

1033.mst   Anglický

1034.mst   Španielsky

1036.mst   Francúzsky

1038.mst   Maďarský

1040.mst   Taliansky

1041.mst   Japonský

1042.mst   Kórejský

1043.mst   Holandský

1045.mst   Poľský

1046.mst   Portugalský (Brazília)

1049.mst   Ruský

1051.mst   Slovenský

1053.mst   Švédsky

1055.mst   Turecký

1058.mst   Ukrajinský

1061.mst   Estónsky

1066.mst   Vietnamský

2052.mst   Čínština (zjednodušená)

Napr.: Ak chcete nainštalovať program ABBYY FineReader s ruským jazykovým rozhraním, vyberte súbor 1049.mst.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.