Automatyzacja przetwarzania dokumentów przy użyciu programu ABBYY FineReader

(Niedostępne w niektórych wersjach programu ABBYY FineReader. Zobacz również: http://www.ABBYY.com/FineReader)

W programie ABBYY FineReader dokumenty można przetwarzać przy użyciu wbudowanych oraz niestandardowych zadań automatycznych. Zadaniami można zarządzać w oknie dialogowym Zadania automatyczne....

 • Aby otworzyć okno dialogowe Zadania automatyczne kliknij przycisk Narzędzia > Zadania automatyczne.

Pasek narzędzi u góry okna dialogowego Zadania automatyczne zawiera przyciski do tworzenia, modyfikowania, kopiowania, usuwania, importowania i eksportowania zadań.

Aby przetworzyć dokument za pomocą automatycznego zadania, uruchom to zadanie w oknie Zadania.

Tworzenie niestandardowych zadań automatycznych

Jeśli trzeba wykonać czynności niedostępne w standardowych zadaniach automatycznych, można utworzyć własne zadania automatyczne. Kolejność czynności w zadaniu automatycznym musi odpowiadać kolejności operacji przetwarzania w Edytorze OCR.

 1. Na pasku narzędzi kliknij Nowe.
 2. W okienku po lewej stronie wybierz projekt OCR:
  • Utwórz nowy projekt OCR
   Wybór tej opcji spowoduje utworzenie nowego projektu OCR przy uruchamianiu zadania. Dodatkowo należy zdefiniować opcje przetwarzania dokumentów: do wyboru są opcje globalne zdefiniowane w programie lub opcje określone w tym konkretnym zadaniu.
  • Wybierz istniejący projekt OCR
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby zadanie przetwarzało obrazy z istniejącego projektu OCR.
  • Użyj bieżącego projektu OCR
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby zadanie przetwarzało obrazy z bieżącego projektu OCR.
 3. Wybierz sposób pozyskania obrazów:
  • Otwórz obraz lub plik PDF
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby zadanie przetwarzało obrazy lub dokumenty PDF z określonego folderu (musisz wskazać ten folder).
  • Skanuj
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zeskanować kilka stron (zostaną użyte bieżące ustawienia skanowania).
   Uwaga:
   1. Ten krok jest opcjonalny, jeśli wcześniej użyto polecenia Wybierz istniejący projekt OCR lub Użyj bieżącego projektu OCR.
   2. W przypadku dodawania obrazów do projektu OCR zawierającego już obrazy, zostaną przetworzone tylko nowo dodawane obrazy.
   3. Jeśli przeznaczony do przetworzenia projekt OCR zawiera zarówno rozpoznane, jak i tylko przeanalizowane strony, to rozpoznane strony nie będą ponownie przetwarzane, a przeanalizowane strony zostaną rozpoznane.
 4. Dodaj czynność Analizuj aby wykrywać obszary obrazów i skonfiguruj ją:
  • Automatycznie analizuj układ
   Program ABBYY FineReader przeanalizuje obrazy i zidentyfikuje obszary na podstawie ich treści.
  • Narysuj obszary ręcznie
   Program ABBYY FineReader poprosi o ręczne zaznaczenie obszarów.
  • Użyj szablonu obszarów
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz aby użyty został istniejący szablon obszaru podczas analizy dokumentu przez program. Konieczne będzie podanie szablonu albo wybranie opcji wyświetlania przez program prośby o wybranie szablonu przy każdym uruchomieniu zadania. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Jeśli przetwarzasz dużą liczbę dokumentów o identycznym układzie.
 5. Dodaj czynność OCR jeśli chcesz, aby obrazy były rozpoznawane. Program zastosuje opcje OCR zdefiniowane w kroku Projekt OCR.
  Gdy dodasz krok OCR krok Analizuj zostaje dodany automatycznie.
 6. Dodaj czynność OCR, aby zapisać rozpoznany tekst w wybranym formacie, wysłać tekst lub obrazy na adres e-mail albo utworzyć kopię projektu OCR. Zadanie może obejmować wiele kroków zapisywania:
  • Zapisz dokument
   Tutaj można zdefiniować nazwę pliku, jego format oraz opcje i folder zapisu.
   Aby nie musieć określać folderu za każdym razem po uruchomieniu zadania, zaznacz opcję Utwórz podfolder z oznakowaniem czasowym.
  • Wyślij dokument
   Ta czynność służy do określania programu, w którym ma zostać otwarty dokument wynikowy.
  • Wyślij dokument przez e-mail
   Tutaj można zdefiniować nazwę pliku, jego format, opcje oraz adres e-mail, na który plik ma zostać wysłany.
  • Zapisz obrazy
   Tutaj można zdefiniować nazwę pliku obrazu, jego format oraz opcje i folder zapisu.
   Aby zapisać wszystkie obrazy w jednym pliku, wybierz opcję Zapisz jako jeden wielostronicowy plik obrazu (dotyczy tylko obrazów w formatach TIFF, PDF, JB2, JBIG2 oraz DCX).
  • Wyślij obrazy pocztą elektroniczną
   Tutaj można zdefiniować nazwę pliku obrazu, jego format, opcje oraz adres e-mail, na który plik ma zostać wysłany.
  • Zapisz projekt OCR
   Tu można określić folder zapisu projektu OCR.
   Zdefiniuj opcje zapisywania wyników. Można wybrać globalne opcje programu aktywne w czasie zapisywania lub zdefiniować opcje dla tego konkretnego zadania.
 7. Usuń wszystkie niepotrzebne kroki z zadania za pomocą przycisku .
  Czasami usunięcie jednego kroku powoduje usunięcie także innego. Jeśli na przykład zostanie usunięty krok Analizuj, to wraz z nim zostanie usunięty krok OCR, ponieważ nie można przeprowadzić rozpoznawania OCR bez uprzedniej analizy obrazu.
 8. Po skonfigurowaniu wszystkich potrzebnych kroków, kliknij Zakończ.

Nowo utworzone zadanie pojawi się w oknie Zadania.

Aby zapisać zadanie automatyczne, kliknij przycisk Eksport na pasku narzędzi u góry okna dialogowego Zadania automatyczne i podaj nazwę oraz folder do zapisu tego zadania.

Aby załadować wcześniej utworzone zadanie automatyczne, kliknij przycisk Import na pasku narzędzi u góry okna dialogowego Zadania automatyczne i wybierz plik zadania, które chcesz zaimportować.

17.05.2023 7:35:03

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.