Tworzenie dokumentów Microsoft Word

W oknie Nowe zadanie można tworzyć dokumenty Microsoft Word z plików PDF i obrazów, a także z innych plików w dowolnym obsługiwanym formacie. Można także konwertować i łączyć wiele plików w jeden dokument Microsoft Word.

Konwersja jednego lub więcej plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na Microsoft Word.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plików do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Zachowaj formatowanie.
   Wybierz odpowiednie ustawienia w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
   • Dokładna kopia
    Dokument wynikowy będzie wyglądać prawie dokładnie tak jak oryginał, ale ograniczone będą jego możliwości edycyjne.
   • Kopia do edycji
    Wygląd dokumentu wynikowego może się trochę różnić od oryginału, lecz można go łatwiej edytować.
   • Tekst sformatowany
    Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki i formatowanie akapitów zostaną zachowane. Tekst wynikowy zostanie umieszczony w jednej kolumnie.
   • Zwykły tekst
    Zachowane zostanie wyłącznie formatowanie akapitu. Tekst wynikowy zostanie umieszczony w jednej kolumnie i zastosowana zostanie tylko jedna czcionka w całym dokumencie.
  2. Języki OCR Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  3. Zachowaj obrazy Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować obrazy w dokumencie wynikowym.
  4. Zachowaj oryginalne numery stron, nagłówki i stopki Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować nagłówki, stopki i numerację stron.
  5. Więcej opcji... Otwiera zakładkę DOC(X)/RTF/ODT okna dialogowego Nastavení formátu.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Kliknij przycisk Konwertuj na Microsoft Word.
 6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
  Po zakończeniu zadania dokument wynikowy Microsoft Word zostanie zapisany w wybranym folderze.

Łączenie plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na Microsoft Word.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Ustaw pliki w żądanej kolejności i wybierz opcję Połącz wszystkie pliki w jeden dokument.
 6. Kliknij przycisk Konwertuj na Microsoft Word.
 7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
  Po zakończeniu zadania dokument wynikowy Microsoft Word zostanie zapisany w wybranym folderze.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.