Hasła i uprawnienia

Tworząc dokument PDF, można zdefiniować hasło, aby uniemożliwić niepowołanym osobom jego przeglądanie, edytowanie lub drukowanie. Dokument PDF można zabezpieczyć za pomocą Hasła otwarcia i/lub Hasła dostępu.

Jeśli dokument PDF jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem, można otworzyć go dopiero po podaniu Hasła otwarcia zdefiniowanego przez autora dokumentu. Jeśli dokument jest zabezpieczony przed edycją i drukowaniem przez niepowołane osoby, działania te są możliwe wyłącznie po podaniu Hasła dostępu zdefiniowanego przez autora. Przy użyciu Hasła dostępu można także otworzyć zabezpieczony dokument PDF.

Aby zabezpieczyć dokument za pomocą hasła, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Kliknij przycisk na pasku narzędzi w zakładce Zabezpieczenia lub kliknij Zabezpieczenia > Zabezpieczenie hasłem...
  Otworzy się okno dialogowe Ustawienia zabezpieczeń.
 2. Jeśli chcesz zabezpieczyć dokument przed nieautoryzowanym otwieraniem, wybierz opcję Ograniczanie dostępu za pomocą hasła otwarcia dokumentu.
 3. Wpisz Hasło otwarcia dokumentu i potwierdź je.
  Opcję Ukryj znaki można wyłączyć. W takim przypadku wpisywane znaki będą widoczne na ekranie i nie trzeba będzie wpisywać hasła drugi raz.
 4. Aby uniemożliwić osobom niepowołanym drukowanie, edytowanie lub kopiowanie dokumentu, wybierz opcję Ograniczanie możliwości drukowania i edycji za pomocą hasła dostępu.
 5. Wpisz Hasło dostępu, a następnie je potwierdź.
  Hasła otwarcia i dostępu muszą być od siebie różne.
 6. Z listy rozwijanej Drukowanie wybierz rozdzielczość druku swojego dokumentu
 7. Z listy rozwijanej Edycja wybierz dozwolone operacje edycji.
 8. Jeśli chcesz zezwolić innym użytkownikom na kopiowanie i edytowanie treści swojego dokumentu, wybierz odpowiednie opcje.
 9. Wybierz poziom szyfrowania i składniki, które mają zostać zaszyfrowane.
 10. Kliknij OK.

Zostanie wyświetlony monit o ponowne potwierdzenie haseł. Można zapisać zmiany w otwartym dokumencie lub utworzyć nowy dokument.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.