Tworzenie formularzy

Aby utworzyć formularz:

 1. W edytorze PDF utwórz nowy dokument lub otwórz istniejący.
  Zobacz również: Przeglądanie dokumentów PDF
 2. Włącz tryb edycji formularza.
  Aby to zrobić, przejdź do zakładki Formularz edycji. Pasek narzędzi na tej karcie wyświetli różne typy pól, które można dodać do dokumentu PDF.
  Jeśli formularz już zawiera pola interaktywne, ich nazwy zostaną wyświetlone na formularzu. Jeśli nie chcesz, aby nazwy pól były wyświetlane, kliknij prawym przyciskiem gdziekolwiek w obrębie formularza i usuń zaznaczenie pola wyboru obok elementu Wyświetl nazwy pól w menu skrótów. Ewentualnie kliknij Formularz edycji > Wyświetl nazwy pól.  W trybie edycji formularza główne narzędzia PDF stają się niedostępne.
 3. Dodaj i edytuj pola formularza zgodnie z wymaganiami oraz dostosuj ich położenie na stronie.
  Położenie pól można zmieniać tylko w obrębie bieżącej strony.
  Aby podejrzeć, jak rozmieszczenie pól formularza będzie wyglądać u użytkownika, wyłącz tryb edycji.

  Do formularza można dodawać następujące typy pól:
 4. Zapisz formularz.
  Zapisanie formularza jako dokumentu PDF (Plik > Zapisz jako > Dokument PDF...) pozwala zachować pola interaktywne, dzięki czemu po otwarciu pliku PDF będzie można go wypełnić. Jeśli formularz zostanie zapisany w innym formacie (np. Microsoft Word), stanie się nieedytowalny.

Aby wypełnić formularz PDF, zamknij tryb edycji.

5/17/2023 7:35:03 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.