Ustawienia formatu DjVu

Dostępne są następujące ustawienia:

Tryb zapisu

W zależności od planowanego sposobu używania dokumentu, wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Tekst pod graficznym obrazem strony
    Ta opcja powoduje zapisanie całej strony jako obrazu i umieszczenie pod nim rozpoznanego tekstu. Dzięki temu powstaje przeszukiwalny dokument DjVu, który wyglądem prawie nie odbiega od oryginału.
  • Tylko rysunki
    Ta opcja powoduje zapisanie dokładnego obrazu strony. Dokument wynikowy będzie prawie identyczny, jak oryginał, ale nie będzie można przeszukiwać zawartego w nim tekstu.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające wiele obrazów mogą być bardzo duże. Jakość obrazów i rozmiar pliku wynikowego można dostosować za pomocą opcji znajdujących się na liście rozwijanej Jakość obrazu.

Wskazówka. Aby zmienić ustawienia zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.

Wiele warstw

W formacie DjVu zastosowano specjalną technikę kompresji, która polega na podziale obrazu strony na warstwy i skompresowaniu każdej z nich inną metodą. Domyślnie program ABBYY FineReader automatycznie decyduje, czy użyć kompresji wielowarstwowej na danej stronie (tzn. opcja Wiele warstw jest ustawiona naAutomatycznie). Ustaw opcję Wiele warstw na Zawsze włączony, jeśli chcesz zastosować kompresję wielowarstwową na wszystkich stronach lub na Zawsze wyłączony, jeśli nie chcesz stosować kompresji wielowarstwowej.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

17.05.2023 7:35:03

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.