Bieżąca data i godzina w znacznikach oraz nagłówkach i stopkach

Można tworzyć znaczniki i nagłówków i stopek, w których będzie wyświetlana bieżąca data. Można używać następujących znaczników dostępnych w menedżerze znaczników lub menedżerze nagłówków i stopek.

Znacznik Przykład
<d/> Krótki format daty 07.02.2013
<date/> Długi format daty 7 lutego 2013
<t12/> Godzina w formacie 12-godzinnym 9:22 PM
<t24/> Godzina w formacie 24-godzinnym 21:22
<time/> Czas w formacie HH:MM:SS 21:22:51

Domyślnie formaty daty i godziny są określane przez ustawienia regionalne komputera. Można określić inny format. Na przykład <d=RUS/>, <date=USA/> lub <time=ENG/>. Wynik od razu zostanie wyświetlony w okienku podglądu.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić przykłady

Użytkownik może zdefiniować własne formaty daty i godziny.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić przykłady

Za pomocą znaczników <date/> i <time/> można określić formaty daty i godziny.

Parametry znacznika <date/>

Przykład
Rok
%y Rok w postaci liczby od 01 do 99 (z zerami wiodącymi) 01
%#y Rok w postaci liczby od 1 do 99 (bez zer wiodących) 1
%Y Rok w postaci liczby od 0001 do 9999 (z zerami wiodącymi) 2013
%#Y Rok w postaci liczby od 1 do 9999 (bez zer wiodących) 2013
Miesiąc
%b Skrócone nazwy miesięcy Lut
%B Pełne nazwy miesięcy Luty
%m Miesiąc w postaci liczby od 01 do 12 (z zerami wiodącymi) 02
%#m Miesiąc w postaci liczby od 1 do 12 (bez zer wiodących) 2
Dzień miesiąca
%d Dzień w postaci liczby od 01 do 31 (z zerami wiodącymi) 07
%#d Dzień w postaci liczby od 1 do 31 (bez zer wiodących) 7
Dzień tygodnia
%a Skrócone nazwy dni Wt
%A Pełne nazwy miesięcy Wtorek

Parametry znacznika <time/>

Przykład
Godziny
%H Czas w formacie 24-godzinnym (od godz. 00 do 23, z zerami wiodącymi) 07
%#H Czas w formacie 24-godzinnym (od godz. 0 do 23, bez zer wiodących) 7
%I Czas w formacie 12-godzinnym (od godz. 01 do 12, z zerami wiodącymi) 05
%#I Czas w formacie 12-godzinnym (od godz. 1 do 12, bez zer wiodących) 5
%p Oznaczenie A.M./P.M. w formacie 12-godzinnym* AM
Minuty i sekundy
%M Minuty w postaci liczby od 00 do 59 (z zerami wiodącymi) 04
%#M Minuty w postaci liczby od 0 do 59 (bez zer wiodących) 4
%S Sekundy w postaci liczby od 00 do 59 (z zerami wiodącymi) 04
%#S Sekundy w postaci liczby od 0 do 59 (bez zer wiodących) 4

Dodatkowy parametr

%%

Symbol procenta

Zmiana ustawień regionalnych

______________________

* Dostępne tylko dla regionów USA, ENG, HUN i CZ.

12.06.2024 14:31:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.