Instalacja cicha

Aby wykonać instalację cichą, wpisz

Setup.exe /qn

Podczas instalacji cichej nie są wyświetlane żadne konfiguracyjne okna dialogowe, a program zostaje zainstalowany z ustawieniami domyślnymi (język interfejsu zostanie wybrany automatycznie zgodnie z ustawieniami regionalnymi komputera).

Uwaga: Aby podczas instalacji wyświetlany był pasek postępu, zastąp opcję opcję „/qn” opcją „/qb”. Inne okna dialogowe nie będą wyświetlane.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.