Kui pilti ei tuvastatud

Pildialad tähistavad dokumendis sisalduvaid pilte. Saad kasutada ka Pildi alasid, kui sa ei soovi, et teksti osa tuvastatakse. Kui programmil ei õnnestu pilti automaatselt tuvastada, saad kasutada tööriista Pilt, et joonistada käsitsi pildi ümber pildiala.

  1. Klõpsa akna Kujutis ülaosas asuva tööriistariba, vali tööriist ning seejärel joonista hiire abil kujutisel oleva pildi ümber ristkülik.
  2. Käivita optilise tekstituvastuse protsess uuesti.

Kui dokumendis on pildi kohale prinditud tekst, joonista selle pildi ümber taustapildiala.

  1. Vali aknas Kujutis tööriistaribalt ikoon tööriistaribal ja joonista pildi ümber raam.

Märkus. Kui seda tööriista tööriistaribal ei kuvata, lisa see. Lisateavet vt jaotisest Tööriistaribad.

  1. Käivita optilise tekstituvastuse protsess.

Saad muuta olemasoleva ala pildi- või taustapildialaks. Paremklõpsa ala, seejärel klõpsa Muuda ala tüüpi > Pilt või Muuda ala tüüpi > Taustapilt.

Lisateavet ala tüüpide ja redigeerimisalade kohta vt jaotisest Kui alad on tuvastatud valesti.

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.