Pokud zpracováváte velké množství dokumentů se stejným rozvržením

Pokud zpracováváte velké množství dokumentů se stejným rozvržením (např. formuláře nebo dotazníky), analýza rozvržení každé stránky je velmi časově náročná. Chcete-li ušetřit čas, zanalyzujte pouze jeden dokument v sadě podobných dokumentů a zjištěné oblasti uložte jako šablony. Tuto šablonu pak můžete použít pro další dokumenty v sadě.

Postup vytvoření šablony oblasti:

  1. Otevřete obraz v editoru OCR a nechte provést analýzu automaticky programem nebo oblasti vykreslete ručně.
  2. Klikněte na Oblast > Uložit šablonu oblasti.... V dialogovém okně, které se otevře, zadejte název šablony oblasti a klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li používat šablonu oblasti, je třeba skenovat všechny dokumenty v sadě ve stejném rozlišení.

Postup použití šablony oblasti:

  1. V podokně Stránky vyberte stránky, na které chcete šablonu použít.
  2. Klikněte na Oblast > Načíst šablonu oblasti....
  3. V dialogovém okně Otevřít šablonu oblasti vyberte požadovaný soubor šablony (*.blk/*.blkx).
  4. Ve stejném dialogovém okně vedle možnosti Použít nazvolte Zvolené stránky pro použití šablony na vybrané stránky.
    Tip. Chcete-li šablonu použít na všechny stránky dokumentu, zvolte Všechny stránky.
  5. Klikněte na Otevřít.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.