Pokud nejsou rozpoznány tabulky a obrázky

Pokud nebyla rozpoznana tabulka

OblastiTabulky označují tabulky nebo části textu uspořádané do tabulkové podoby. Pokud se programu nepodaří zjistit tabulku automaticky, pomocí nástroje Tabulka vykreslete oblast tabulky kolem tabulky.

 1. Z panelu nástrojů v horní části okna Obraz vyberte nástroj a poté pomocí myši vykreslete kolem tabulky v obrazu obdélníkovou oblast.
 2. Klikněte na tabulku pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Analyzovat strukturu tabulky v místní nabídce, nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů oblasti Tabulka.
 3. K úpravě výsledků použijte panel nástrojů, místní nabídku oblasti tabulky nebo příkazy v nabídce Oblast.
 4. Spusťte proces OCR znovu.

Můžete změnit typ oblasti, která již byla rozpoznána. Chcete-li změnit typ oblasti na Tabulku, klikněte na oblast pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolte Změnit typ oblasti na > Tabulka.

Pokud aplikace ABBYY FineReader v automatickém režimu detekovala řádky a sloupce v tabulce nesprávně, můžete rozložení upravit ručně a spustit rozpoznávání OCR znovu.

 • Příkazy v nabídce Oblast nebo příkazy v místní nabídce oblasti Tabulky použijte k následujícím úkonům:
  • Analyzovat strukturu tabulky (automaticky analyzuje strukturu tabulky a šetří práci s ručním vykreslováním horizontálních i vertikálních oddělovačů);
  • Rozdělit buňky, Sloučit buňky a Sloučit řádky (umožňuje opravit jakékoli nesprávně identifikované řádky a sloupce)
 • Panel nástrojů místní nabídky lze ve zvolené tabulce použít pro: přidání horizontálních nebo vertikálních oddělovačů, odstranění oddělovačů tabulky, analýzu struktury tabulky, rozdělení buněk tabulky nebo ke sloučení buněk nebo řádků (klikněte na oblast Tabulkya z panelu nástrojů místní nabídky zvolte vhodný nástroj:

).

Tip. Pro volbu objektů klikněte na nástroj v panelu nástrojů místní nabídky.

Poznámka:

 1. Příkaz pro rozdělení buněk lze použít pouze na dříve sloučené buňky tabulky.
 2. Pro sloučení nebo rozdělení buněk nebo řádků tabulky je zvolte v obraze a poté vyberte příslušný nástroj nebo příkaz nabídky.
 3. Pokud tabulka obsahuje buňky se svislý textem, možná bude nutné nejprve změnit vlastnosti textu.
 4. Obsahují-li buňky tabulky pouze obrázek, vyberte možnost Zacházet s vybranými buňkami jako s obrázkem na panelu Vlastnosti oblasti (klikněte na oblast pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Vlastnosti oblasti v místní nabídce).

Obsahuje-li buňka kombinaci obrázku a textu, vyberte obrázek a převeďte ho do určené oblasti uvnitř buňky.

Viz také:

Pokud nebyl rozpoznan obrazek

Oblasti obrázku označují obrázky v dokumentu. Pokud nechcete nějaký úryvek textu rozpoznat, můžete také použít Oblasti obrázku. Pokud se aplikaci nepodaří zjistit obrázek automaticky, pomocí nástroje Obrázek vykreslete oblast obrázku kolem obrázku ručně.

 1. Na panelu nástrojů v horní části okna Obraz vyberte nástroj a poté pomocí myši vykreslete obdélníkovou oblast kolem obrázku v obrazu.
 2. Spusťte proces OCR znovu.

Pokud máte v dokumentu přes obrázek vytištěn nějaký text, nakreslete kolem tohoto obrázku Obrázek na pozadí.

 1. V okně Obrázek v panelu nástrojů vyberte nástroj a kolem obrázku nakreslete rámeček.
 2. Spusťte proces OCR.

Stávající oblast můžete změnit na Obrázeknebo Obrázek na pozadí. Klikněte na oblast pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Změnit typ oblasti na > Obrázek nebo Změnit typ oblasti na > Obrázek na pozadí.

Podrobnosti o typech oblastí a oblastí úprav jsou uvedeny v části Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.