Zobrazení a úpravy souborů PDF

S pomocí aplikace ABBYY FineReader můžete snadno zobrazovat, upravovat, komentovat a prohledávat jakýkoli typ souboru PDF, dokonce i ty, které byly získány pouhým naskenováním tištěného dokumentu, a tak neobsahují žádný text s možností úprav či vyhledávání.

Zobrazování souborů PDF a přidávání komentářů

Na domovské obrazovce přejděte na kartu Otevřít a klikněte na tlačítko Dokument PDF:
.

Vybraný dokument se otevře v editoru PDF pro zobrazení a komentování.

V dokumentu se můžete pohybovat pomocí tlačítek Stránky, Záložky, Hledat a Komentáře na kartě Dokument.

ABBYY FineReader nabízí následující nástroje pro komentáře:

Úpravy souborů PDF

Aplikaci ABBYY FineReader můžete použít k úpravám textu a obrázků, vytváření záhlaví a zápatí a také k přidávání vlastních obrázků. Chcete-li přepnout do režimu úprav, přejděte na kartu Upravit obsah.

Viz také: Úpravy textu, Vkládání a úprava obrázků.

Ochrana dokumentů PDF

Aplikaci ABBYY FineReader můžete také používat k přidávání digitálních a textových podpisů, šifrování dokumentu pomocí hesla nebo vodoznaku a k redigování důvěrných informací. Tyto možnosti jsou k dispozici na kartě Zabezpečení.

Viz také: digitální podpisy, odstraňování důvěrných informací z dokumentů PDF, hesla a oprávnění.

Práce s interaktivními formuláři

Aplikace ABBYY FineReader PDF vám umožňuje vytvářet, vyplňovat, ukládat a tisknout interaktivní formuláře PDF. Viz také: Práce s interaktivními formuláři PDF

Po otevření PDF s interaktivním formulářem jsou pole formuláře zvýrazněna a nabízejí možnost výběru hodnoty z rozevíracího seznamu nebo vepsání určitých informací.

Pokud se setkáte s formulářem, který nelze vyplnit prostým vepsáním textu do prázdných polí, použijte nástroj Exportovat a napište nezbytné informace na formulář. Viz také: Vyplňování formulářů.

Více informací o práci se soubory PDF naleznete v kapitole Práce s PDF dokumenty.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.