Skenování do jiných formátů

Úloha Ostatní formáty v okně Nová úloha vám umožní vytvářet dokumenty v oblíbených formátech (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, and *.djvu) z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu.

 1. Otevřete okno Nová úloha avyberte záložku Skenovat; poté klikněte na úlohu Ostatní formáty.
 2. Zvolte zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek. Pokud s kvalitou obrázku nejste spokojeni, změňte nastavení skenování a znovu klikněte na tlačítko Náhled.
 5. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Zvolte výstupní formát
   Tuto možnost použijte pro výběr požadovaného formátu výstupního souboru.
  2. Jazyky OCR
   Zvolte jazyk(y) svého dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  3. Možnosti předběžného zpracování obrazů...
   Nastavte předběžné zpracování obrazu, např. detekci orientace stránky a automatická nastavení předběžného zpracování obrazu. Tato nastavení mohou významně zlepšit zdrojové obrázky, což bude mít za následek větší přesnost OCR. Viz také: Možnosti zpracování obrazu.  
  4. Další možnosti...
   Otevře oddíl s nastaveními zvoleného formátu na záložce Nastavení formátů v dialogovém okně Možnosti dialogovém okně, kde můžete zadávat další nastavení (toto dialogové okno lze otevřít i kliknutím na Možnosti... v nabídce Nástroje).
 6. Klikněte na tlačítko Skenovat do <formát>.
 7. Zobrazí se dialogové okno a v něm lišta průběhu a tipy.
 8. Po naskenování stránky se zobrazí dialogové okno s výzvou k rozhodnutí, čím chcete pokračovat.
  Klikněte na Skenovat znovu pro naskenování dalších stránek s použitím aktuálního nastavení nebo klikněte na Dokončit skenování pro zavření dialogového okna.
 9. Zadejte složku, do které chcete uložit výstupní soubor.

Po dokončení úlohy budou výstupní soubory v zadaném formátu uloženy do zadané složky. Všechny obrázky dokumentu se také otevřou v editoru OCR.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.