Skenování do obrazových souborů

Úloha Obrazové soubory v okně Nová úloha vám umožní vytvářet čistě obrazové dokumenty z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu.

 1. Zvolte záložku Skenovat; poté klikněte na Obrazové soubory úlohu.
 2. Zvolte zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek. Pokud s kvalitou obrázku nejste spokojeni, změňte nastavení skenování a znovu klikněte na tlačítko Náhled tlačítko.
 5. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Zvolte formát obrazu
   Toto nastavení použijte pro výběr požadovaného formátu obrazového souboru.
  2. Komprese
   Vyberete-li formát TIFF, budete moci naskenované obrázky komprimovat. Komprese obrázku snižuje velikost souboru.
   Používání různých způsobů komprese má za následek různé kompresní poměry dat a může vést ke ztrátě dat (snížení kvality obrazu). Při volbě způsobu komprese je nutno zvážit dva faktory: kvalitu obrázků ve výstupním souboru a velikost souboru.
   Aplikace ABBYY FineReader umožňuje použití následujících způsobů komprese:
   • PACKBITS
    Nemá za následek ztrátu dat a je vhodný pro komprimaci černobílých skenů.
   • JPEG (formát JFIF)
    Tento způsob se používá při komprimaci barevných obrázků a obrázků ve stupních šedé, např. fotografií. Výrazně komprimuje obrázky, ovšem za cenu jisté ztráty dat. To má za následek horší kvalitu obrazu (rozostření a ztráta sytosti barev).
   • ZIP
    Nezpůsobuje ztrátu dat a jde o nejlepší způsob pro obrázky obsahující velké jednobarevné plochy, např. snímky obrazovky a černobílé obrázky.
   • LZW
    Nezpůsobuje ztrátu dat a jde o nejlepší způsob pro obrázky s vektorovou grafikou a obrázky ve stupních šedé.
  3. Možnosti předběžného zpracování obrazů...
   Nastavte předběžné zpracování obrazu, např. detekci orientace stránky a automatická nastavení předběžného zpracování obrazu. Tato nastavení mohou významně zlepšit zdrojové obrázky, což bude mít za následek větší přesnost OCR. Viz také: Možnosti zpracování obrazu.  
 6. Klikněte na tlačítko Skenovat do <formát>.
 7. Zobrazí se dialogové okno a v něm lišta průběhu a tipy.
 8. Po naskenování stránky se zobrazí dialogové okno s výzvou k rozhodnutí, čím chcete pokračovat.
  Klikněte na Skenovat znovu pro naskenování dalších stránek s použitím aktuálního nastavení nebo klikněte na Dokončit skenování pro zavření dialogového okna.
 9. Zadejte složku, do které chcete uložit výstupní soubor.

Po dokončení úlohy budou výstupní soubory v zadaném formátu uloženy do zadané složky. Všechny stránky dokumentu se navíc otevřou v editoru OCR.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.