Ukládání výsledků porovnávání

Můžete uložit:

 1. Jeden z dokumentů jako soubor Microsoft Word s vyznačenými rozdíly pomocí funkce Sledování změn.  
  Provedete to kliknutím na tlačítko Uložit... na kartě Rozdíly a zvolením DOCX v režimu sledování změn pro Dokument 1 / Dokument 2.  Poznámka: uložený dokument představuje rozpoznanou verzi původního dokumentu, což znamená, že v něm mohou být vizuální rozdíly a chyby v rozpoznávání. Proto lze dokument tohoto typu používat pouze pro zobrazení rozdílů.
 2. Jeden z dokumentů jako soubor PDF se zjištěnými změnami ve formě komentářů.
  Provedete to kliknutím na tlačítko Uložit... na kartě Rozdíly a zvolením PDF s komentáři pro Dokument 1 / Dokument 2.
 3. Seznam rozdílů jako tabulku ve formátu Microsoft Word.
  Provedete to kliknutím na tlačítko Uložit... na kartě Rozdíly a zvolením Sestava porovnání.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.