Ukládání dokumentů PDF

Editor PDF umožňuje ukládání celých dokumentů PDF nebo jen vybraných stránek. K dispozici jsou různé možnosti uložení.

  • Chcete-li uložit změny provedené v aktuálním dokumentu PDF, klikněte na Soubor > Uložit v hlavní nabídce. Případně klikněte na na panelu nástrojů na kartě Dokument.
  • Chcete-li uložit aktuální dokument PDF pod jiným názvem nebo do jiné složky, klikněte na Soubor > Uložit jako > Dokument PDF... v hlavní nabídce. Případně klikněte na panelu nástrojů na kartě Dokument a poté klikněte na Dokument PDF....
  • Chcete-li dokument uložit jako dokument PDF, v němž uživatelé budou moci vybírat, kopírovat a upravovat obsah, klikněte na Soubor > Uložit jako > Prohledávatelný dokument PDF. Případně klikněte Uložit jako na panelu nástrojů na kartě Dokument a poté klikněte na Prohledávatelný dokument PDF.
    Výsledkem je, že dokument PDF bude pomocí zvolených možností ukládání převeden do souboru PDF s možností vyhledávání. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na kartě PDF .
  • Chcete-li uložit dokument PDF bez textové vrstvy (v takových dokumentech PDF nelze vyhledávat a jejich obsah nelze vybírat, kopírovat ani upravovat), klikněte na Soubor > Uložit jako > Pouze obrazový dokument PDF. Případně klikněte Uložit jako na panelu nástrojů na kartě Dokument a poté klikněte na Pouze obrazový dokument PDF.
    Výsledkem je, že dokument PDF bude pomocí zvolených možností ukládání převeden do výhradně obrazového souboru PDF. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na kartě PDF.

Chcete-li převést jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete uložit a klikněte na Uložit jako v místní nabídce. Případně přejděte na kartu Seřadit stránky, vyberte příslušné stránky a klikněte na šipku vedle tlačítka na panelu nástrojů.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.