Kopírování oblasti jako textu

Pokud chcete zkopírovat oblast dokumentu PDF jako text, použijte jeden ze dvou způsobů:

Způsob 1:

 1. Pomocí myši nakreslete obdélník kolem oblasti, kterou chcete kopírovat.
  Označená oblast musí být na jedné stránce.
 2. Klikněte na ikonu na panelu nástrojů, který se zobrazí vedle označené oblasti.  Případně můžete v označené oblasti kliknout pravým tlačítkem myši a poté kliknout Kopírovat jako text do místní nabídky, nebo použít klávesovou zkratku Ctrl+Shift+C.


 3. Vložte zkopírovaný text do požadované aplikace.

Způsob 2:

 1. Pomocí myši označte text, který chcete zkopírovat.
  Můžete označit text i na několika stránkách najednou.
 2. Klikněte na označený text pravým tlačítkem myši.
 3. Klikněte Kopírovat text do místní nabídky, která se zobrazí, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+C.


 4. Vložte zkopírovaný text do požadované aplikace.

Způsob 2 lze použít pouze pro dokumenty PDF s textovou vrstvou. Pokud dokument PDF neobsahuje textovou vrstvu, ABBYY FineReader PDF vytvoří textovou vrstvu jako výsledek procesu rozpoznávání na pozadí .

Pokud se vám nedaří označit řádky textu kurzorem myši, ujistěte se, že Povolit rozpoznávání na pozadí v editoru PDF v dialogovém okně Možnosti je zvolena tato možnost.

Pokud zkopírovaný text obsahuje vizuální rozdíly a chyby rozpoznávání, ujistěte se, že pro daný dokument jsou zvoleny správné jazyky OCR.
Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.

Chcete-li uložit textovou vrstvu vytvořenou procesem rozpoznávání na pozadí, klikněte na šipku vedle tlačítka na panelu nástrojů na kartě Dokument a vyberte Rozpoznat dokument....
Viz také: Rozpoznávání textu.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.