Otevírání obrazů a souborů PDF

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje otevírání souborů PDF a obrazových souborů v jakémkoli z podporovaných formátů.

Chcete-li otevřít obraz nebo soubor PDF, proveďte následující kroky:

  1. V editoru OCR klikněte na na panelu nástrojů nebo klikněte na Soubor > Otevřít obraz....
  2. V otevřeném dialogovém okně vyberte jeden nebo více obrazů nebo souborů PDF, které se mají převést.
  3. Byl-li vybrán vícestránkový soubor, můžete zadat rozsah stránek, které chcete otevřít.
  4. Vyberte Automaticky zpracovat obrázky na stránce při přidávání , pokud chcete, aby byl obraz zpracován automaticky.

Tip. Můžete zadat, jaké úpravy má program v obrazu provést, např. jaké vady obrazu se mají napravit nebo zda dokument má být zanalyzován a rozpoznán automaticky. Pokud chcete zadat možnosti zpracování obrazu, klikněte na tlačítko Možnosti... . Viz kapitolu Možnosti zpracování obrazu , kde naleznete podrobnosti.

Pokud je projekt OCR při otevírání nových stránek již otevřený, vybrané stránky budou připojeny na konec tohoto projektu. Není-li aktuálně otevřen žádný projekt OCR, z vybraných stránek se vytvoří nový.

Více informací o práci se stránkami a projekty OCR naleznete v kapitole Projekty OCR.

Přístup k některým souborům PDF může být omezen ze strany autorů. Taková omezení zahrnují ochranu heslem, omezení otevírání dokumentu a omezení kopírování obsahu. Při otevírání takových souborů bude aplikace ABBYY FineReader požadovat heslo. 

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.